• news.cision.com/
  • Lumito/
  • Lumito samarbetar med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar

Lumito samarbetar med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar

Report this content

Lumito har tecknat avtal med CR Competence avseende karakterisering av de nanopartiklar som ingår i Lumitos infärgningsvätskor.

I arbetet med att utveckla och optimera metoderna för framtagning av de nanopartikelbaserade infärgningsvätskorna har Lumito inlett ett samarbete med CR Competence i Lund. CR Competences experter på nanopartiklar arbetar tillsammans med TTP för att noggrant karakterisera framtagningen av våra infärgningsvätskor och lägga grunden för produktens framtida kvalitetssäkring.

-En ingående kunskap kring nanopartiklarnas kemiska egenskaper är en viktig komponent för att säkra kvaliteten i produktionsprocessen av våra infärgningsvätskor och vi är därför mycket positiva till samarbetet med CR Competence säger VD Stefan Nilsson.

För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.


CR Competence

CR Competence är en kunskapspartner för bolag i flera branscher som genom ökad kunskap inom yt- och kolloid kemi siktar mot såväl produkter med högre kvalitet som mer robusta processer. Ett expertområde är användningen av avancerade karaktäriseringstekniker för att nå en djupare förståelse för interaktioner med och mellan nanopartiklar, något som bl.a. är viktigt för det växande området nanomedicin.

Prenumerera