• news.cision.com/
  • Lumito/
  • Lumitos huvudägare, VD och styrelseledamot utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Lumitos huvudägare, VD och styrelseledamot utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Report this content

Lumitos storägare Cardeon Futuring Finance (ägs till 40% av Masoud Khayyami), Lumitos VD Stefan Nilsson samt styrelsemedlem Ulf Bladin utnyttjar sina samtliga teckningsoptioner TO2 för teckning av aktier i Lumito AB i det första inlösenfönstret. Detta omfattar totalt 2 130 000 teckningsoptioner. 

Stefan Nilssons totala aktieinnehav privat och via bolag uppgår därefter till 1 314 643 aktier. Cardeon Futuring Finances totala innehav efter teckningen uppgår till 5 000 000 aktier.

Ulf Bladin har tecknat fullt för sina TO2 och innehar efter teckning 120 000 aktier.

Villkoren för teckningsoptionen av serie TO2 innebär att två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie till ett pris om 1,45 SEK per aktie i det första fönstret (1 november till och med 29 november 2019). Det andra fönstret startar den 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 och ger då rätt att för två (2) teckningsoptioner TO2 teckna en (1) aktie till priset 1,55 kr.  

För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

Kort om Lumito
Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Lumitos storägare Cardeon Futuring Finance (ägs till 40% av Masoud Khayyami), Lumitos VD Stefan Nilsson samt styrelsemedlem Ulf Bladin utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner TO2 för teckning av aktier i Lumito AB i det första inlösenfönstret.
Twittra det här