Lumitos VD presenterar bolaget som vill revolutionera vävnadsdiagnostiken

Report this content

Dagens vävnadsdiagnostik är tidskrävande och har betydande diskrepans. 80 procent av tiden undersöks frisk vävnad, vilket innebär en hög kostnad för samhället och onödig oro för patienterna. Med en äldre befolkning följer allt fler vävnadsprover, samtidigt som antalet patologer är för få. Patienterna kan få vänta länge på analyssvar.

Det finns en stor efterfrågan på produkter med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar. Och det är här Lumito kommer in i bilden.

Fördelarna med Lumitos produkt för digital vävnadsdiagnostik är avbildningar med högre kontrast, en högre bildkvalitet jämfört med immunohistokemi underlättar för datoranalys, möjlighet att behandla fler vävnadsprover och att i framtiden koppla på beslutstöd i form av AI. Tekniken fungerar dessutom tillsammansmed etablerade journalsystem och viewers.

Lyssna på Lumitos VD, Urban Widén, när han presenterar bolaget på Redeye Diagnostics, https://lumito.se/presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60
E-post: uw@lumito.se

Se även, www.lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Taggar: