Lysande framtid för ny vävnadsdiagnostik

Report this content

Lumito bygger sitt varumärke bland annat genom en redaktionell annons i GöteborgsPostens temanummer Vården. 

Vävnadsbilder med hög kvalitet och träffsäkerhet inom digital patologi. Så beskrivs Lumitos unika och patenterade teknologi i artikeln. Stefan Nilsson, Lumitos vd, redogör för hur högre analyskvalitet och kortare analystider väsentligt kan förbättra dagens diagnostik av vävnadsprover – på ett globalt plan. 

Läs hela artikeln här!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
E-post: sn@lumito.se

www.lumito.se

 

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media