Processerna på plats för kvalificering för ISO 13485

Report this content

En bekräftelse från ett oberoende granskningsföretag visar nu att Lumito har processerna på plats för att kvalificera sig för ISO 13485. Första steget är passerat och nästa steg i processen är att bolaget ska visa att processerna efterlevs i praktiken. Processerna speglar att företaget är väl förberett för kraven i IVDR-förordningen.

"Detta var första gången som vi granskades av ett oberoende granskningsföretag, en så kallad notified body. Jag är både stolt och glad över mina medarbetares fina arbete, som medfört att vi nu är klara för steg två i bolagets resa mot ISO 13485-certifieringen", säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumito AB (publ), VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se.

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon:08-503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Detta var första gången som vi granskades av ett oberoende granskningsföretag, en så kallad notified body. Jag är både stolt och glad över mina medarbetares fina arbete, som medfört att vi nu är klara för steg två i bolagets resa mot ISO 13485-certifieringen.
Lumitos VD Mattias Lundin