• news.cision.com/
 • Lumito/
 • Q4 – 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

Q4 – 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

Report this content

Lumito AB (publ) bokslutskommuniké 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se.

FJÄRDE KVARTALET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,08 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 692 (126) TSEK.
 • Bolaget beslöt att starta andra utvecklingsfasen efter goda resultat från den första fasen av utvecklingsarbetet (proof of concept).
 • Avtal tecknades med TTP plc avseende utvecklingsarbete för andra utvecklingsfasen där 10% av ersättningen kvittas mot aktier i Lumito AB.
 • Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdagen för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

JANUARI - DECEMBER

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 046 (-1 534) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 046 (-1 534) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • En framgångsrik omdesign av det optiska instrumentet har genomförts på mycket kort tid. Tester visar på väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Organisationen förstärkt igenom två nyrekryteringar inom molekylärpatologi och biokemi.

ADRESSER

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
046-16 20 70
www.lumito.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar