• news.cision.com/
  • Lumito/
  • Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande rörande tidigareläggning av kvartalsrapport

Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande rörande tidigareläggning av kvartalsrapport

Report this content

Pressmeddelandet publicerats den 18 oktober kl 13.00 innehåller felaktig information, då Kvartalsrapport 3 2021 inte har granskats av revisorer.

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin, 
e-post: ml@lumito.se, tel: 076-868 45 09


Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.
 

Prenumerera

Dokument & länkar