Redaktionell annons i The Pathologist

Report this content


 

En redaktionell annons om Lumito har publicerats i tidningen The Pathologist. Syftet är att öka kännedomen och intresset för Lumitos produkt hos patologer internationellt. Artikeln finns med i oktobernumret i både den tryckta och digitala utgåvan.

Här följer ett kort utdrag ur den redaktionella annonsen, som även bifogas.
”Early and accurate diagnosis is the key to stopping cancer in its tracks. That’s why Lumito, a tissue diagnostics company based in Sweden, develops a product that has potential to release resources, increase accuracy, and minimize error margins at diagnoses of cancer indications.”
Länk till The Pathologist. 

Vi har valt att annonsera i The Pathologist eftersom vi då har möjlighet att nå totalt 200 000 yrkesverksamma inom laboratoriebranschen, Professionella som specialiserat sig på anatomisk patologi, klinisk patologi, digital patologi, på akademiska och kliniska laboratorier, forskningslaboratorier och sjukhus samt 75 000 läsare av den digitala versionen av The Pathologist varje månad. Vi når allt från blivande patologer till erfarna laboratoriechefer och avdelningschefer. 


För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
E-post: ml@lumito.se 
Besök även vår hemsida.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.
 

Taggar: