Samarbetspartnern TTP kommer in som ny delägare i Lumito

Report this content

TTP plc (The Technology Partnership) och Lumito AB (publ) har sedan 2017 ett avtal rörande utveckling av produkter inom digital patologi baserat på Lumitos teknologi. Den första utvecklingsfasen (proof of concept) är genomförd med goda resultat och den andra utvecklingsfasen påbörjad.

I samband med att utvecklingsfas 2 är uppstartad har Lumito och TTP gemensamt avtalat om att 10% av TTP:s fordringar för kommande utvecklingsarbete skall kvittas mot aktier i Lumito. Första kvittning sker baserat på fordringar per den 1 mars 2019. Kvittningskursen fastställs av Lumitos styrelse som ett genomsnitt av kursen de senaste 10 handelsdagarna före kvittningsdagen. Enligt befintligt bemyndigande beslutar styrelsen sedan om kvittningsemission. 

- Vi ser det som mycket positivt att TTP visar förtroende kring att framgångsrikt genomföra utvecklingsfas 2 och att de väljer att ta en del av sin ersättning i form av aktier i Lumito säger Lumitos VD Stefan Nilsson

För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.