Sista dag för handel med BTU

 

Sista dag för handel med Lumito AB (publ) BTU är tisdagen 2 juli 2019.

Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna (efter omvandling från BTU) beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 8 juli 2019.

I företrädesemissionen gav Lumito ut units bestående av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK kontant före emissionskostnader.

Totalt emitterades 30 933 729 units. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Lumito till 59 467 458 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 486 686,45 SEK.

G&W Fondkommission har tjänstgjort som finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

 

 

 

Kort om Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolagets aktier Lumito, teckningsoptioner Lumito TO1 och BTU:er Lumito BTU handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar