Styrelsen i Lumito AB beslutar att flytta årsstämman till den 4 juni

Report this content

Lund, 12 april 2019

Lumitos styrelse har beslutat att flytta den årsstämman från den 22 maj till den 4 juni. Anledningen till att årsstämman flyttas är att den annars skulle inträffat mitt i teckningsperioden för den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 3 maj 2019.  

För ytterligare information kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se


Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar