Ytterligare patentgodkännande

Report this content

Lumito har fått en patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning godkänd som patent i USA. Under det senaste året har Lumito erhållit totalt fyra nya godkännande av patent i USA, Japan, Kanada och Sydafrika. Patenten som hör hemma i bolagets två ursprungliga patentfamiljer skyddar grundläggande system och metoder för användning av bolagets nanokristaller inom bildtagning. 

Lumito arbetar kontinuerligt för att bygga, utveckla och skydda sina intellektuella tillgångar. I nuläget har bolaget två patentfamiljer med sedan tidigare godkända patent i Australien, Kina, Israel och Sydafrika samt pågående ansökningar i flera andra länder, bl.a. Europa. Dessa patentfamiljer täcker ett stort antal användningsområden, även utanför patologi.

Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s (uppkonverterande nanopartiklar) för avbildning i spridande material. Den andra patentfamiljen beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

En ansökan avseende en tredje patentfamilj gällande användandet av bolagets teknologi specifikt för patologi och vävnadsdiagnostik lämnades in under 2017.

Under utvecklingen av Lumitos produktportfölj görs kontinuerligt utvärderingar kring patenterbara innovationer. Om dessa bedöms uppfylla kraven för en patentansökan och ligger i linje med Lumitos strategi kring skyddande av bolagets teknologi så kommer bolaget göra ytterligare patentansökningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera