Lundbergs bygger hyresrätter i Linköping

Lundbergs har beslutat bygga 374 bostäder inom kvarteret Elitseglaren 1, Linköping. Kvarteret är beläget i Södra Ekkällan vid Universitetssjukhuset. Ett flertal huskroppar byggs och bildar två kvarter som omsluter en innergård med underliggande garage. Husen blir mellan 4 till 10 våningar med fasader av puts och tegel. Lägenheterna varierar i storlekar 1 till 5 rum och kök. Dessutom uppförs sex stycken hyresradhus. 

För projektet har Lundbergs ingått ett entreprenadavtal med NCC.

- Södra Ekkällan är ett spännande område som har vuxit snabbt. Områdets närhet till både stadskärnan och rekreationsområden gör det mycket attraktivt för boende. Dessutom ligger flera stora arbetsplatser i närheten, säger Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg. Dessa bostäder blir ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd i Linköping.

Avsikten är att de nya bostadshusen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Viktiga fokusområden är energieffektivitet och god inomhusmiljö. Genom individuell mätning av varmvatten blir det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sin månadskostnad.

Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 770 mnkr.

Norrköping den 21 mars 2016
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 65 03
Roger Ekström, vVD Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 65 06

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling. Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,2 miljon kvadratmeter.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.