Lundbergs samarbetar med studenter för att öka innovationstakten

Fastighets AB L E Lundberg satsar på att utveckla sitt innovationsarbete genom att bland annat ta hjälp av ett Student Lab på Berghs School of Communication och Sveriges mest prisade studenter inom marknadskommunikation.

Genomförandet av ett Student Lab är grunden till ett internt arbete med syfte att driva innovationstakten i bolaget för att ligga i framkant gällande morgondagens tjänst- och produkterbjudande till såväl befintliga som nya kunder.
Formatet Student Lab är en dynamisk innovationsprocess där interdisciplinära team av studenter, under ledning av en processledare, arbetar under korta sprintar för att ta fram nya idéer eller vidareutveckling av tidigare koncept. På så sätt tas nya utvecklingskoncept fram.

- Vår erfarenhet av att arbeta med unga med olika bakgrund och discipliner är att resultatet landar i mer pricksäkra koncept, då man adderar dimensioner i form av mångfaldsperspektiv samt ett ännu inte kalibrerat synsätt, säger Suzan Hourieh Lindberg, Affärsutvecklare, Berghs School of Communication.

- Att arbeta med externa partners i branscher utanför vår egen är en viktig del i vår utvecklingsstrategi. Berghs är, sedan länge, ett välkänt varumärke för oss och tanken att kicka igång vårt innovationslabb med ett Student Lab med just studenters energi, kunskap och framåttänk känns helt rätt! säger Christian Claesson, Regionchef Öst och utvecklingsansvarig för affärsområde Handel på Lundbergs.

Lundbergs vill ligga i framkant med olika erbjudanden. Bolagets vision är att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan. Samarbetet med Berghs Student Lab inom ramen för Lundbergs Framtidslabb, är en del av arbetet att vara ledare inom fastighetsbranschen.

- Vi är nyfikna på framtiden, kunden och omvärlden tillsammans med ett starkt intresse för hållbarhet och långsiktighet. För oss är det viktigt att hitta miljöer och tjänster där människor och verksamheter vill vara och verka, avslutar Christian Claesson.

Norrköping 2017-10-20
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Christian Claesson, 0709 – 21 66 14

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar drygt 170 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel.
Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.