Nu kan du hyra Hjärnkontoret hos Lundbergs

Report this content

Digitalisering och globalisering har förändrat sättet vi arbetar på. Arbetsmiljön är viktig för vår hälsa, prestation och för vårt välmående. Därför måste arbetsplatsen utvecklas och anpassas efter de behov vi har idag. 
Lundbergs har, tillsammans med neurodesignföretaget Grey Matters, skapat Hjärnkontoret – en modell för att ge hjärnan de bästa prestationsförutsättningarna och för att främja hälsa och välmående.

- Våra hyresgäster blir allt mer medvetna om arbetsplatsens betydelse för prestation och välmående. I vår strävan att vara förstahandsvalet för de som vill ha sitt kontor i hållbara stadsmiljöer är Hjärnkontoret en viktig pusselbit, säger Johan Sandborgh, utvecklingsansvarig för kontor, Fastighets AB L E Lundberg.

Grey Matters kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design. Lundbergs gör tillsammans med Grey Matters en helhjärtad satsning på utveckling av kontorslokaler och erbjuder detta unika neurodesignkoncept som tar ett holistiskt grepp kring vårt sätt att arbeta.

- Man kan fråga sig varför det skapas arbetsmiljöer som försämrar prestation och bidrar till ohälsa, säger Katarina Gospic, hjärnforskare och en av grundarna till Grey Matters.

- Många arbetsgivare har gjort förändringar utan att tänka igenom vilka arbetsuppgifter som de anställda utför. Färre kvadratmeter ger lägre hyra, men vänd på kalkylen och tänk på att du kan tjäna pengar på en bra arbetsplats där människor trivs och mår bra, säger Isabelle Sjövall, neurodesigner och grundare av Grey Matters.

Stockholm den 3 april 2017
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av:
Johan Sandborgh, Utvecklingsansvarig för kontor, Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 66 06
Katarina Gospic och Isabelle Sjövall nås i detta ärende via
Roger Ekström, Chef Kommunikation och Hållbarhet, Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 65 06

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges stora privata fastighetsägare och förvaltar över en miljon kvadratmeter lokaler och bostäder i 10 marknadsområden.
Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges stora privata fastighetsägare och förvaltar över en miljon kvadratmeter lokaler och bostäder i 10 marknadsområden.
Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Många arbetsgivare har gjort förändringar utan att tänka igenom vilka arbetsuppgifter som de anställda utför. Färre kvadratmeter ger lägre hyra, men vänd på kalkylen och tänk på att du kan tjäna pengar på en bra arbetsplats där människor trivs och mår bra.
Isabelle Sjövall, neurodesigner och grundare av Grey Matters.