Parkeringshuset Ankaret renoveras

Från och med 20 juni till och med slutet av september renoveras Ankaret i Norrköping. Parkeringshuset stängs aldrig helt utan plan A och B är alltid öppet. 

Orsaken till renoveringen är normalt underhåll efter år av slitage. Efter renoveringen blir parkeringshuset trevligare med ny ytbeläggning och belysning. Broarna till Domino ska också fräschas upp. Under vecka 28 ersätts gång- och cykelvägen under broarna med en upplyst container så gångare och cyklister fortsatt kan ta sig fram på Olai Kyrkogata på ett säkert sätt. 

- Det här är tredje och sista etappen av renoveringen. Den typ av arbete som ska utföras måste ske sommartid och det är också på sommaren vi har lägst beläggning i våra parkeringshus, säger Richard Holmqvist, teknisk förvaltare på Lundbergs.
Antalet parkeringsplatser som finns tillgängliga under renoveringsperioden beror på vilket skede renoveringen befinner sig i. Som mest finns det 236 tillgängliga p-platser och som minst 156. Parkeringsräknare vid infarten ger korrekt information om antalet tillgängliga p-platser i realtid.
När renoveringen är avslutad finns samtliga 704 p-platser åter. Inga p-platser tas bort till följd av renoveringen. De som har månadskort på Ankaret erbjuds att parkera på Spiran.

Norrköping den 17 juni 2016

Eventuella frågor besvaras av
Roger Ekström
Vice VD, Lundbergs
0709-21 65 06

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling. Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,2 miljon kvadratmeter.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Media

Media

Dokument & länkar