Highlight Sverige finns nu hos Avanza

Report this content

Fonden Highlight Sverige, som inte har någon förvaltningsavgift så länge den inte överträffar sitt jämförelseindex, erbjuds nu också Avanzas kunder. Förvaltningen av fonden är aktiv och baseras på en algoritmisk modell.

Highlight Sverige förvaltas utan fast avgift. Aktieurvalet i fonden görs med en unik modell. Målet med förvaltningen är att erbjuda en avkastning som är högre än för jämförelseindex men till en lägre risknivå. En rörlig avgift tas endast ut när fondens avkastning överträffar jämförelseindex, SIXPRX, som speglar värdet på alla aktier som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, med de placeringsregler som gäller för värdepappersfonder.

Fondbolaget bakom fonden, Lundmark & Co Fondförvaltning AB, siktar på att etablera fler Highlightfonder i framtiden. Lundmark & Co har ett långsiktigt samarbete med CIMalgo AB om leverans av modeller som används i förvaltningen. Fondbolaget har Swedbank som förvaringsinstitut och fondadministratör.

”Vi är stolta över att Avanza valt att distribuera vår unika och nytänkande aktiefond. Lundmark & Co har en treårsplan som innebär lansering av fler spännande fonder samt ett fokus på tillväxt av distributörer och ökande volymer. Vi riktar oss till alla placerare som söker en modern, lönsam och kostnadseffektiv förvaltning”, säger Per Johan Björnstedt, styrelseordförande.

För mer information kontakta:

Erik Norström                             enorstrom@lundmarkfonder.se       08-21 44 35

Jörgen Vrenning                         jvrenning@lundmarkfonder.se         070-851 96 48

Håkan Lundmark, VD                 hlundmark@lundmarkfonder.se       08-21 44 36

Läs mer på www.highlight.fund och www.lundmarkfonder.se

Om Highlight och Lundmark Fonder:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2007. Highlight är namnet på förvaltningskonceptet som står för ett rättvist långsiktigt sparande med endast rörlig avgift och en aktiv, hållbar och regelstyrd förvaltning. Lundmark & Co förvaltar även miljöfonden Climate Impact Fund. Fondbolagets personal har lång erfarenhet av analys och fondförvaltning från ett flertal svenska fondbolag.