Klartecken för kraftvärmeverk i Örtofta

Styrelsen för Lunds Energikoncernen har beslutat att bygga kraftvärmeverket i Örtofta. Därmed går projektet in i en ny fas där upphandlingar inför byggstart påbörjas. När hela anläggningen är färdigställd minskar de globala utsläppen med över 350 000 ton årligen.- Att vi har fått klartecken från styrelsen att gå vidare i processen är glädjande. Den kostnadsstegring vi har haft hos leverantörerna sedan projektet initierades, i kombination med den instabila finansmarknaden, gör att vi nu delar upp investeringen i två etapper. Den första etappen ska vara klar 2011 och den andra etappen under 2015, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

- Vi är övertygade om att biokraftvärmeverket är en riktigt bra investering, både ekonomiskt och miljömässigt. Projektets arbete fortsätter i samma takt som tidigare. Nu förbereder vi oss inför kommande upphandlingar med leverantörerna. Parallellt pågår tillståndsprocessen där vi förväntar oss svar från Miljööverdomstolen innan året är slut och från Länsstyrelsen före sommaren, fortsätter Jan Samuelsson.

Den första etappen består av en samförbränningspanna och en elturbin. Den årliga produktionsförmågan när etapp ett är genomförd uppgår till cirka 410 GWh fjärrvärme och cirka 220 GWh el.

- Investeringen för den första etappen uppgår till respektfulla 1,8 miljarder kronor. Det är naturligtvis enormt mycket pengar. Vi kan dock konstatera att anläggningens lönsamhet är god. För första etappen är återbetalningstiden beräknad till cirka 10 år, avslutar Jan Samuelsson.

I första etappen reduceras koldioxidutsläppen med 205 000 ton globalt per år. När båda etapperna är byggda minskar utsläppen, ur ett globalt perspektiv, med 350 000 ton per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.

Nils-Ove Rasmusson, VD för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB, 046- 35 60 30 alt. 070-515 98 71. E-post: nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se.