50 miljoner kronor till miljöforskning om framtidens jordbruk

Hur ska jordbruksmarken räcka till matproduktion när alltmer mark används till biobränsleproduktion? Hur kan den biologiska mångfalden bidra till ett hållbart jordbruk? Och vilka styrmedel kan användas? Två Lundaforskare får vardera 25 miljoner kronor för att studera dessa framtidsfrågor i två olika projekt.

Forskningsrådet Formas tillkännagav på tisdagen sin hittills största enskilda satsning på starka forskningsmiljöer. Totalt sju forskare vid svenska universitet och högskolor fick pengar, varav två forskare från Lunds universitet, bägge vid naturvetenskapliga fakulteten. De båda Lundaforskarna är Almuth Arneth, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, samt Henrik Smith, Ekologiska institutionen. Arneths forskningsprojekt fokuserar på att identifiera vägar mot en hållbar markanvändning. Det börjar bli ont om jordbruksmark för matproduktion. Den senaste tidens prisökningar på basmatvaror visar att efterfrågan på tjänster från marken börjar överskrida tillgången. Efterfrågan på biobränsle anses vara en viktig orsak; produktion av biobränsle konkurrerar direkt med matproduktion på jordbruksmarken. Även markförstöring och klimatförändringar bidrar till att begränsa potentialen för att öka, eller till och med enbart bibehålla, dagens produktivitetsnivåer. Almut Arneth kommer bland annat att kartlägga risker associerade med framtida markanvändning. Projektet ska även studera vägar framåt för framtagandet av nya direktiv på nationell och global nivå. Direktiven ska stödja en hållbar markanvändning för framtida generationer. I beräkningarna ska ingå vilken påverkan efterfrågan av biobränsle har samt vilken påverkan efterfrågan av andra marktjänster – exempelvis artbevarande, urbanisering, rent vatten – har på både samhället och miljön. Henrik Smiths forskningsprojekt handlar om det multifunktionella jordbruket ur ett annat perspektiv, nämligen den biologiska mångfalden, det vill säga artrikedomen. Bland annat ska projektet undersöka om bevarandet av biologisk mångfald gynnar själva jordbruksproduktionen. Projektet ska på olika sätt studera de så kallade ekosystemtjänster som artrikedom ger upphov till. Målet är också att kunna utvärdera konsekvenserna av olika styrmedel och förvaltningssystem för utvecklingen av ett hållbart jordbruk, där man förvaltar biologisk mångfald och tillhörande ekosystemtjänster som tillgångar för samhället. Förhoppningen är att kunna förutsäga hur styrmedel och förvaltningssystem påverkar framtida markanvändning och ekosystemtjänster. Angreppssättet i projektet är tvärvetenskapligt och baseras på kunskap om ekologiska och socioekonomiska processer från gård till region. – Beskedet från Formas visar vilken framgångsrik forskning vi har vid vår fakultet. Och det stärker ytterligare vår miljö- och klimatforskningsprofil, säger en nöjd Torbjörn von Schantz, dekanus för naturvetenskapliga fakulteten. Projektrubriker och kontaktpersoner: Markanvändningsförändringar i dag och i morgon Almut Arneth, tel 046 - 222 40 82, almut.arneth@nateko.lu.se Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för hållbar jordbruksproduktion och ekosystemtjänster Henrik Smith, tel 046 - 222 93 79, henrik.smith@zooekol.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera