Anders Dahlvig och Irvine Lapsley blir Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett årets hedersdoktorer: civilekonomen Anders Dahlvig och professor emeritus lrvine Lapsley. De har båda engagerat sig i fakultetens arbete och bidragit till dess utveckling. De promoveras vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 24 maj.

Anders Dahlvig
Anders Dahlvig (född 1957) är civilekonom från Ekonomihögskolan och har en masterexamen från University of California, Santa Barbara. Anders Dahlvig har en lång karriär på IKEA bakom sig, där han bland annat varit koncernchef, Europachef samt chef för IKEA i Storbritannien. Han är för närvarande ordförande i Inter IKEA Holding. Han är styrelseledamot i ett antal företag, bl.a. H&M och Kingfisher.

Anders Dahlvig har under hela sin karriär haft fokus på frågor kring hållbarhet och företags sociala ansvarstagande. Han vann priset Utmärkt Miljöledarskap 2002 och erhöll “Global Social Responsibility Award” från U.S. Foreign Policy Association 2006. 2011 publicerade Dahlvig boken The IKEA Edge: Building Global Growth and Social Good at the World’s Most Iconic Home Store (svensk version: Med uppdrag att växa: Om ansvarsfullt företagande).

Forskargruppen kring marknadsföring och detaljhandel vid Ekonomihögskolan fördjupade sina kontakter med Anders Dahlvig och IKEA under det tidiga 2000-talet och ett nära samarbete inleddes med ett stort antal forskningsprojekt och flera doktorsavhandlingar som resultat. Arbetet har också lett till mycket samarbete med IKEA på studentsidan, med live-case, uppsatser och mentorverksamhet. Anders Dahlvig var också aktiv i etableringen av Centrum för handelsforskning.

Anders Dahlvig är sedan många år engagerad som ledamot av Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Han har deltagit i flera dedicerade ”task force”-insatser, främst gällande strategifrågor och hur fakulteten även fortsatt ska kunna erbjuda utbildning av hög internationell nivå. Han ingår också i Ekonomihögskolans nya ”Alumni Advisory Board”. Anders Dahlvigs olika bidrag till Ekonomihögskolan är sammanfattningsvis mycket värdefulla, inte minst genom hans självklara fokus på hållbarhets- och etikfrågor.

Irvine Lapsley
Irvine Lapsley (född 1949) är professor emeritus vid University of Edinburgh Business School. Han har varit affilierad gästprofessor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Irvine Lapsley är en internationellt väletablerad forskare med ett stort internationellt nätverk. Han har grundat det skotska forskningsinstitutet IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) och är redaktör för tidskriften Financial Accountability and Management. Han är en flitig deltagare i och arrangör av internationella forskningskonferenser och workshops.

lrvine Lapsleys forskning uppvisar bredd både vad gäller ämnes- och metodperspektiv. Han har under sin karriär forskat inom allt från redovisning till marknadsföring och digitalisering av städer, megaprojekt och hållbarhetsfrågor i form av Smart Cities. Ett av hans senare projekt är inom området Sports Management med fokus på fotbollens roll för en stads identitet. Detta projekt driver han i samverkan med forskare vid Ekonomihögskolan och forskare i ltalien.

Under sin tid som gästforskare vid Ekonomihögskolan har lrvine Lapsley aktivt deltagit i forskning, doktorandhandledning och i gemensamma projekt med etablerade forskare. Han har även tillsammans med forskare vid fakulteten tagit fram och publicerat en antologi. Hans engagemang har varit särskilt värdefullt för yngre forskare. lrvine Lapsley har också arbetat med att locka två internationellt framstående konferenser till Ekonomihögskolan. Konferenserna organiserades 2013 och 2018 i samarbete med det internationella forskningsnätverket EISAM (European Institute for Advanced Studies in Management).

Kontakt
Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan
fredrik.andersson@ehl.lu.se
046-222 86 76

Louise Larsson, presskommunikatör
louise.larsson@ehl.lu.se
072-722 00 66

Mer information

Louise Larsson, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 08 44, louise.larsson@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla samhällsaktörer med en internationell utblick.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera