Attityder mot migranter påverkar hur arbetet med migranter upplevs

Report this content

Personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har en negativ inställning till dem, kan uppleva sitt arbete med dem som mer belastande, framkommer i en avhandling i socialt arbete. Även hög arbetsbelastning gör att arbetet upplevs som mer betungande. Men större upplevt handlingsutrymme i hur arbetet utformas kan dämpa den negativa effekten.  

Det finns en del kvalitativ forskning som visar att socialarbetare som är negativ inställda till migranter bemöter dem sämre i sitt arbete.

 Utifrån detta blev jag intresserad av att göra en större undersökning om välfärdsarbetares attityder till migranter i sitt arbete som krävde ett kvantitativt grepp, säger Carolin Schütze, socionom och doktor i socialt arbete vid Lunds universitet och numera postdoc vid Copenhagen Business School.

Ungefär 1600 anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen besvarade en digital enkät. Resultaten visar att inte endast attityder mot migranter spelar roll. Även upplevd hög arbetsbelastning ökade sannolikheten för att arbetet med migranter kan upplevas som svårare.

Vad ska man göra då? Det ger avhandlingen inget rakt svar på, men väl en fingervisning:

 Detta är ganska komplext och något man måste forska mer om. Men att minska arbetsbelastningen är ju ett sätt, liksom att ge ökat handlingsutrymme, säger Carolin Schütze.

I de organisationer som Carolin Schütze undersökte genomförs förändringar som belastar välfärdsarbetare. Förändringarna kan handla om ökade effektivitetskrav, minskat handlingsutrymme samt även de känslor av osäkerhet som det nya arbetsklimatet ger upphov till.

Även om tidigare kvantitativ forskning visar att det finns ett positivt samband mellan positiva attityder och graden av kontakt med migranter hos befolkningen överlag, vet vi fortfarande lite om hur denna kunskap om kontakt förhåller sig i relation till faktorer som arbetsbelastning, betonar Carolin Schütze.

Läs avhandlingen här: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/attitudes-matter(0451d47c-1c6b-4c4f-b131-3c1a668e2d74).html

För mer information, kontakta Carolin Schütze  carolin.schutze@soch.lu.se

Prenumerera

Dokument & länkar