Cristina Stenbeck och Christopher Humphrey blir hedersdoktorer på Ekonomihögskolan

Report this content

I år utser Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hedersdoktorer från Kinnevik och Manchester. Det blir näringslivsföreträdaren Cristina Stenbeck och professor Christopher Humphrey som promoveras vid den högtidliga ceremonin i Lunds domkyrka den 2 juni 2017.

– Ur Ekonomihögskolans synpunkt är de två ett klockrent val: en ledande näringslivsföreträdare och en namnkunnig akademiker. Christopher Humphrey har bidragit till att utveckla ett viktigt område, redovisningsområdet – och Cristina Stenbeck är särskilt intressant just nu eftersom Kinneviksfären är synnerligen aktiv i innovationer inom hälsoområdet, bland annat digitalisering av vårdtjänster, ett område där vi gärna vill fördjupa vårt engagemang, säger Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

ENTREPRENÖR OCH INSPIRATÖR
Företagsledaren och entreprenören Cristina Stenbeck (född 1977) har en Bachelor of Science-examen i ekonomi från Georgetown University, Washington D.C. Under läsåret 1995/96 studerade Cristina Stenbeck svenska i Lund och har sedan dess återvänt många gånger, inte minst för att möta Ekonomihögskolans studenter.

Cristina Stenbeck axlade ansvaret för Kinneviks-koncernen i unga år och har på ett mycket skickligt sätt utvecklat och konsoliderat koncernen som idag har verksamhet i över 80-länder spridda över sex kontinenter. I maj 2016 lämnade Cristina Stenbeck över ordförandeklubban för Kinnevik för att på ett friare sätt kunna arbeta med framtida satsningar. Kinnevik är under ständig utveckling och har till exempel under senare år investerat i sjukvårdssektorn där digitala lösningar blir alltmer aktuella. Cristina Stenbeck har med stort mod, kunskap och energi vidareutvecklat Kinnevik till en modern global koncern och har visat prov på hur ledarskap i ägarledda företag och koncerner kan kombineras med engagemang och socialt ansvarstagande. Dessa värderingar har Cristina Stenbeck givit uttryck för inte minst i samband med inspirationsföreläsningar för Ekonomihögskolans studenter.
– Vi ser i Cristina Stenbeck en global entreprenör som har synnerligen goda förutsättningar att fortsatt vara en inspiratör, inte minst för unga personers karriär på alla nivåer inom näringslivet, säger Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan.

EXPERT PÅ INTERNATIONELL REDOVISNING
Professor Christopher Humphrey (född 1958) är professor i redovisning vid Alliance Manchester Business School, och har tidigare arbetat vid Leeds University Business School samt Sheffield University Management School. Humphrey har en Bachelor of Commerce-examen från Liverpool University, samt masterexamen och PhD-examen från University of Manchester. Professor Humphreys forskningsområden återfinns inom områdena internationell finansiell reglering samt revison, områden där hans forskning väl stämmer överens med den forskning som bedrivs vid Ekonomihögskolan.

Professor Humphreys forskning är återkommande publicerad i framstående internationella journaler och han är aktiv som biträdande redaktör för European Accounting Review. Därutöver återfinns han i redaktionskommittéerna för flertalet internationella journaler inom redovisningsområdet. Han har under sin forskargärning speciellt intresserat sig för hur redovisningsfrågor kan förstås ur ett bredare samhällsperspektiv och hur det dagliga arbetet med redovisning i företag och organisationer påverkar och påverkas av de förändringar i regelverk som genomförts under senare år.

Professor Humphrey har omfattande undervisningserfarenhet från grundnivå, masternivå samt forskarnivå. Chris Humphrey har också erfarenhet av utbildning av praktiskt verksamma revisorer och ekonomer. Han har också varit verksam som gästprofessor vid många internationella ekonomihögskolor och är för närvarande gästprofessor vid Amsterdam Business School. Humphrey erhöll 2015 ”Distinguised Academic Award” från the British Accounting and Finance Association (BAFA) för sina mångåriga bidrag inom fältet. 2016 utsågs professor Humphrey till fellow vid the Academy of Social Sciences för att han som motiveringen löd är ”a leading figure globally in auditing and accounting research, with particular interest in interdisciplinary and international aspects of auditing and accounting”.

För mer information om Ekonomihögskolans blivande hedersdoktorer, kontakta:
Rektor Fredrik Andersson, 072-209 55 40, fredrik.andersson@ehl.lu.se 
Prorektor Kristina Eneroth, 070-879 13 95, kristina.eneroth@ehl.lu.se 

Evelina Lindén, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 80 73, 070-481 91 21, evelina.linden@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ett klockrent val: en ledande näringslivsföreträdare och en namnkunnig akademiker.
Fredrik Andersson, rektor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet