Dags för regionen att ta ledningen inom Artificiell Intelligens

Report this content

Är Artificiell Intelligens en chans för mänskligheten att göra ett nytt kreativt språng? Hur kan företag och verksamheter i Öresundsregionen gå i spetsen för utvecklingen inom tekniken som redan börjat revolutionera både näringsliv och allas våra liv?

 

Här är två frågor som står i fokus på konferensen AI Nordic Powwow som anordnas i Lund 23 maj. Bakom initiativet står Johan Westers Skånemotor och Lunds universitet med Sony som huvudpartner. 

Det är inte bara själva tekniken som är i centrum. Under dagen ges en bred bild av diskussionen om AI vad gäller etik, samhällsutveckling och nya kompetenser. Deltagarna kommer att få många exempel på hur AI bidrar till ökad nytta inom sjukvården, industrin, stadsutveckling och transporter. Men också inom det sociala livet; Sony kommer på konferensen att visa upp senaste varianten av robothunden Aibo!

Bland talarna märks tidigare finansministern Anders Borg som nu är rådgivare till ett amerikanskt AI-företag. Exempel på andra talare är José Van Dijck, professor vid Utrecht University, Sonja Aits, forskargruppschef inom Lunds universitet och David Polfeldt som leder speljätten Massive Entertainment.

– Att konferensen hålls i kunskapsstaden Lund är naturligt, här finns en infrastruktur för spjutspetsforskning och utveckling. Konferensen ska ses som en del av Lunds universitets satsning på AI genom det nya samverkansinitiativet AIML@LU. Som en av arrangörerna vill vi visa universitetets ämnesbredd och öppenhet för samarbete med näringsliv och offentligt sektor, samt att vi tror på gränsöverskridande forskning där olika kunskapsfält möts. För oss är AI Nordic Powwow ett sätt att skapa ytterligare kontakter och utveckla formerna för hur vi samverkar, säger Susanne Norrman, utvecklingsstrateg inom Lunds universitet.

Hanna Sjöbergs, vd för Skånemotor, fyller på:

– Vi på Skånemotor drivs av att vara med och skapa ett bättre samhälle och tar gärna leadinom viktiga framtidsfrågor som handlar om affärsmöjligheter och samhällsnytta. Konferensen AI Nordic Powwow är ett bra exempel och vi ser den som starten på en resa för att positionera regionen inom AI. 

För mer information, kontakta:
• Lunds universitet – Susanne Norrman, utvecklingsstrateg, 0736-331757, susanne.norrman@fsi.lu.se
• Skånemotor – Hanna Sjöberg, vd, 0737-191421, hanna@skanemotor.se

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Universitetet har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

För att både bredda och fördjupa samverkan inom AI så har universitet bildat nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning (aiml.lu.se), vars syfte äratt konsolidera universitetets aktiviteter och förenkla kontakter med studenter, näringsliv eller samhället i stort. 

Skånemotor är ett bolag i den så kallade fjärde sektorn. Vi har både samhällsnytta och affärsnytta som mål. Vi verkar på tvärs över organisations- och kompetensgränser, och krockar gärna olika branscher, kompetenser och företeelser för att driva innovation på annorlunda sätt. Vi katalyserar utveckling genom att skapa samling och engagemang inom olika frågor. www.skanemotor.se

Prenumerera

Dokument & länkar