Debatt i Lund ONLINE 1 februari kl 19: Vem har makten över universiteten?

Report this content

Hur fungerar den akademiska friheten i Sverige? Hur påverkas forskare av politiska förändringar och finansiärers önskemål? En del anser att det finns en ängslighet inom akademin som gör den till en ”vindflöjel för opinioner”, med politisering och självcensur som följd. Andra att den verkliga förändringen ligger i att stat och finansiärer i långt högre grad än tidigare dikterar universitetens och forskningens villkor.

Vilket skydd har universiteten mot ideologisk styrning? Hur påverkar kravställande finansiärer och upprörda studenter? I vilken grad ska akademin följa med i sin tid – och hur mycket ska den stå emot när nya vindar blåser, och framförallt från olika håll?

Välkommen till en debatt om universiteten och akademin.

I panelen:
Erik Renström, rektor Lunds universitet
Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare Pufendorfinstitutet, Lunds universitet
Anna-Karin Wyndhamn, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom boken Genusdoktrinen
Johan Östling, docent i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet

Samtalsledare är Andreas Ekström, journalist och författare

Tid: 1 februari kl 19

Plats: Online https://www.youtube.com/watch?v=FSumftgGtMg&feature=youtu.be

Vad: paneldebatt om friheten inom akademin

Detta är DEBATT I LUND:
-  arrangeras fyra gånger per år.
- en akademisk "talkshow", där forskare diskuterar aktuella samhällsfrågor med andra experter, opinionsbildare, studenter och engagerad allmänhet.
- Bland tidigare debattdeltagare finns Ivan Krastev, Mona Sahlin, Pippa Norris, Per Brinkemo, Göran Greider, Lawrence Lessig, Per Bauhn, Martha Nussbaum, Carlota Perez, Nina Björk, Dilsa Demirbag-Sten, Roland Paulsen, Ann Heberlein, Jens Liljestrand, Liv Strömquist, Birger Schlaug, Bengt Westerberg, Alf Hornborg, Andreas Bergh, Agneta Stark, Olof Johansson, Marcin de Kaminski, Carl Bildt, Andreas Malm, Ozan Sunar, Suzanne Brøgger, Qaisar Mahmood, Bi Puranen  med många fler.
- Debatt i Lund arrangeras i samarbete med Akademiska Föreningen, Lunds Universitets Studentkårer och Sydsvenskan.
- Debatterna direktsänds på Sydsvenskan.se och kan i efterhand för det mesta ses på Kunskapskanalen.
- Läs mer på www.debattilund.se www.facebook.com/debattilund/

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, Lunds universitet
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se, 0701-47 27 40, 046-222 70 28

Prenumerera

Media

Media