Du blir inte rik på dina gener visar ny studie

Report this content

Att bli rik handlar mer om uppfostran än en vinst i genlotteriet. Det visar en ny internationellt uppmärksammad studie av svenska adoptivbarn som genomförts av forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Att barn till rika föräldrar själva blir förmögna, även innan de ärvt, är väl etablerat. Men forskare har länge debatterat varför det är så. Beror barnens ekonomiska framgång som vuxna på starka gener eller att de vuxit upp i en gynnsam miljö?

I en ny studie har Kaveh Majlesi och Petter Lundborg, båda nationalekonomer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, hittat ett svar. De har tagit hjälp av en metod som elegant kommer runt den kniviga frågan om arv och miljö.

- Genom att studera svenska barn som lämnats bort för adoption vid födseln kan vi bryta ut miljö från arv, som annars inte går att skilja från varandra när du växer upp i din biologiska familj, säger Kaveh Majlesi.

I studien har forskarna följt 2519 barn som adopterades i Sverige mellan 1950 och 1970. Med hjälp av uppgifter från Förmögenhetsregistret har man kunnat jämföra de vuxna adoptivbarnens förmögenhet med både deras biologiska och adoptivföräldrars förmögenheter.

Resultaten visade ett starkare samband mellan barnens adoptivföräldrar än deras biologiska föräldrar. Sambandet med adoptivföräldrarnas förmögenhet var 1.7 till 2.4 gånger större än motsvarande samband till de biologiska föräldrarna.

- Ärftliga biologiska faktorer spelar en mindre roll i att skapa en förmögenhet än miljön. Det är snarare så att rikedom föder rikedom, säger professor Petter Lundborg.

Men vad är det rikare föräldrar gör som andra inte gör? Intressant nog verkar det inte främst handla om att påverka barnens utbildningsval eller yrken, förklarar han. Istället tyder resultaten på att sambandet i förmögenhet mellan generationer handlar om attityder och finansiella beteenden.

- Det kan exempelvis vara så att barnen lär sig att investera bättre och spara mer.

Förmögenhet har mätts genom att ta totala tillgångar minus skuld. Allt från pengar på banken och värdepapper till fastigheter räknas in. Datan har hämtats från Förmögenhetsregistret mellan 1999 till 2007, då Sverige hade en förmögenhetsskatt och mätte storleken på individers förmögenheter.

Forskarnas studie, Poor little rich kids? The determinants of the intergenerational transmission of wealth, har uppmärksammats internationellt, bl.a. i The Atlantic, FiveThirtyEight, Daily Mail och Yahoo! Health.

Kontakt

Petter Lundborg, professor i nationelekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tel. +46 0701-44 83 85

E-post: petter.lundborg@nek.lu.se

Förklaring av bifogat diagram: Sambandet mellan föräldrars och deras barns placering i förmögenhetsrankingen är starkt (0,33) om barnen uppfostras av deras biologiska föräldrar. Styrkan i sambandet förblir starkt mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar (0,23) men är betydligt svagare mellan adoptivbarn och biologisk förälder (0,13).

En korrelation på 0 betyder att föräldrarnas rikedom inte har någon bäring på barnets förmögenhet, och en korrelation på 1 skulle betyda att de är identiska. En koefficient på 0.33 betyder att ett barn vars föräldrar befinner sig 10 steg högre på förmögenhetsrankingen jämfört med andra föräldrar själv kommer befinna sig 3.3 steg högre på rankingen.

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ärftliga biologiska faktorer spelar en mindre roll i att skapa en förmögenhet än miljön. Det är snarare så att rikedom föder rikedom.
Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet