ESS och MAX IV och samhället, hur ser relationen ut?

Report this content

Den 21 november träffas experter, aktörer och intresserade på Grand Hotel i Lund för ett seminarium om industrianvändning av ESS och MAX IV och den roll som så kallade mediatorbolag kan ta. Seminariet är en av de första sammankomsterna inom BISS – Big Science and Society, ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. Vid seminariet medverkar två mediatorbolag i Lund, samt representanter för ESS och MAX IV. Även forskare som studerar hur användarsamhällena utvecklas och växer över disciplin- och branschgränser deltar. 

Seminariet om ESS och MAX IV kommer bland annat att fokusera på instrumenten vid forskningsanläggingarna som blir allt mer specialiserade och därmed potentiellt svårtillgängliga för icke-specialister. Samtidigt finns en växande bransch av företag, internationellt såväl som i Lund, som specialiserat sig på att utföra avancerade analyser och experiment åt industrin och som har spetskompetens i att använda de tekniker som kommer att finnas vid ESS och MAX IV.

– Det finns många utmaningar kring ESS och MAX IV, och vi universitetsforskare får genom samverkanstemat BISS chansen att använda våra spetskompetenser och specialintressen och bidra till att möta dem, i samverkan med de aktörer som är i centrum av utvecklingen. Seminariet på Grand den 21 november är det första i en serie av aktiviteter om relationerna mellan ESS, MAX IV och omgivande samhälle, säger Olof Hallonsten, initiativtagare och koordinator för BISS, och moderator för seminariet om industrianvändning och mediatorbolagens roll.

Tid och plats:
Den 21 november,16:30-18:30 
Piratensalen på Grand Hotel i Lund

Seminariet följs av mingel med mat och dryck.
Anmälan och info

Anna Löthman, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 96 82, anna.lothman@ehl.lu.se

Olof Hallonsten, forskare och lärare vid Ekonomihögskolan, moderator för BISS, olof.hallonsten@fek.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla samhällsaktörer med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den 21 november hålls ett seminarium om industrianvändning av ESS och MAX IV och den roll som så kallade mediatorbolag kan ta. Seminariet är en av de första sammankomsterna inom samverkansinitiativet BISS – Big Science and Society, ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ.
Twittra det här

Citat

– Det finns många utmaningar kring ESS och MAX IV.
Olof Hallonsten, forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund