Ett varmare klimat gör världens vanligaste humla ännu vanligare

Report this content

Många arter av humlor hotas av klimatuppvärmningen, men inte alla. Mörk jordhumla är världens vanligaste humla och så lär det förbli. Forskare från Lunds universitet har nämligen upptäckt att den gynnas av att klimatet blir allt varmare.

Genom att undersöka jordhumlor som har samlats in av amatörer och forskare under 150 år har biologer och klimatforskare på Lunds universitet kommit fram till att världens vanligaste humla, den mörka jordhumlan, blir allt vanligare. År 1871 motsvarade arten mörk jordhumla 21 procent av jordhumlorna. 2015 hade andelen ökat till 79 procent.

– Mörk jordhumla är en sydlig art som trivs i ett varmt klimat. Sverige ligger i nordliga delen av artens utbredning, så det är egentligen inte så förvånande att den gynnas av att det blir varmare här, säger Lina Herbertsson, som lett studien.

– Det är ju positivt för den mörka jordhumlan att den klarar sig så bra. Samtidigt vet vi inte om ökningen sker på bekostnad av andra humlor, fortsätter hon.

I Sverige finns cirka 40 humlearter och i världen omkring 250 stycken. Att få bukt med klimatförändringarna är antagligen nödvändigt för att bevara mångfalden av humlor på sikt. För att undvika att arter som klarar av uppvärmningen konkurrerar ut andra arter pekar forskarna på vikten av att det finns tillräckligt med blommor och boplatser.

Förutom att den mörka jordhumlan blivit allt vanligare visar resultaten i den nu publicerade studien att jordhumlorna idag är aktiva drygt en månad tidigare än vad som var fallet i början av 1900-talet. Detta beror sannolikt på stigande temperatur och vårens allt tidigare ankomst.

Humlorna som undersökts finns bevarade i Biologiska museets samlingar vid Lunds universitet.

Artikeln, som är skriven av Lina Herbertsson, Reem Khalaf, Karin Johnson, Rune Bygebjerg, Sofia Blomqvist och Anna Persson, publiceras i tidskriften Basic and Applied Ecology: Long-term data shows increasing dominance of Bombus terrestris with climate warming.


Mer information:

Lina Herbertsson, forskare
Biologiska institutionen, Lunds universitet
070-296 42 55
Lina.herbertsson@biol.lu.se

Presskontakt
Jan.Olsson@biol.lu.se
046-2229479

 

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Läs fler nyheter på Ingång för media | Lunds universitet Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets drygt 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser. Också ett sammandrag av de senaste nyheterna på lu.se ingår.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar