EUs gröna giv – hur effektiv är den?

Report this content

Klimatförändringarna går allt snabbare och de kommande åren krävs stora insatser för att komma till rätta med temperaturstigningen. För att snabba på klimatarbetet har EU-kommissionen lanserat ”EU:s gröna giv”. Programmet innehåller traditionella investeringar i ny teknik och klimatanpassning men även helt nya policyverktyg som ska skapa förutsättningar för en klimatomställning av industrin. Bland annat ska finanssektorn bli en drivande kraft i omställningen.

19 oktober 2021 12:00 till 14:00 | Panelsamtal

EU:s gröna giv innebär ett nytänkande inom den europeiska klimatpolitiken. Men kommer de planerade åtgärderna att räcka? Är EU inne på rätt väg? Vilka är hoten och hindren mot en effektiv klimatpolitik?

Den 19:e oktober kommer fyra klimatforskare från Lunds universitet att diskutera vilka läger som finns i klimatfrågan globalt, med särskilt fokus på EU:s klimatpolitik.

Talare är:
Markku Rummukainen, professor i klimatologi
Roger Hildingsson, forskare i statsvetenskap
Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem
Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi.

Samtalsledare är Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi

För fysiskt deltagande anmäl dig här.

Debatten spelas in. Är du intresserad av att ta del av inspelningen i efterhand maila till:  Ulrika.Oredsson@kommunikation.lu.se

Panelsamtalet är en del av tankesmedjan LU Futuras föreläsningsserie om Europas framtid.

16 november - EU, framtiden och språken – flerspråkighet i politik och praktik

24 november - Framtidens sjukvård – en fråga för EU?


Föreläsningsserien ingår i en större samtalsserie kring Europas framtid som tankesmedjan för framtidsfrågor, LU Futura, anordnar tillsammans med Centrum för Europaforskning Läs mer

Ulrika Oredsson
Presskontakt
+46 46 222 70 28
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se

Prenumerera