Experter inför COP26

Report this content

Snart startar klimatförhandlingarna i Glasgow. Lunds universitet har många forskare som är insatta i frågor som kommer att diskuteras under COP26. Journalister får gärna kontakta forskarna nedan. 

Forskare på plats i Glasgow som ackrediterade observatörer

 • Jasmine Livingston
  Klimatforskare som har fokus på processer och hur själva förhandlingarna går till, i synnerhet var vetenskapen kommer in i processen. jasmine.livingston@cec.lu.se, 0046738943648
 • Billy Jones
  Doktorand och kulturvetare som utvärderar hur globala hållbarhetsmålen genomförs på lokal nivå, med fokus på hållbar markanvändning, landsbygdsutveckling, anpassning, resiliens och olika gruppers deltagande i beslutsfattande. william.jones@kultur.lu.se, 072-1521733
 • Stefan Lechtenböhmer
  Professor i miljö- och energisystem som forskar om hur utsläppstunga industrier ska bli fossilfria. stefan.lechtenbohmer@miljo.lth.se, 0049 178 183 7505
 • Natalia Rubiano Rivadeneira Doktorand som forskar om negativa utsläpp och klimaträttvisa. natalia.rubiano_rivadeneira@lucsus.lu.se, 076-5636515

Forskare som kan kommentera klimatrelaterade frågor

Klimatförändringarna

 • Markku Rummukainen professor i klimatologi och Sveriges representant i IPCC. Markku sitter också i regeringens klimatpolitiska råd, som utvärderar Sveriges klimatpolitik.
 • Natascha Kljun växthusgasflöden mellan land och atmosfär i ett förändrat klimat, skogens roll som kolsänka och källa för växthusgaser, skogsbränder.
 • Wilhelm May kan prata om extremväder och hur det är kopplat till klimat.
 • Raimund Muscheler på Geologiska institutionen kan förklara varför klimatförändringarna inte beror på naturliga variationer, solstormar och liknande.
 • Dan Hammarlund om naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna.
 • Paul Miller arbetar med klimatmodellering, kolcykeln, klimatförändringarna, vegetationsdynamik.
 • Margareta Johansson klimatförändringar i Arktis.
 • Cecilia Akselsson kolinlagring i mark och skog.
 • Anders Lindroth kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans.
 • Hans Hanson klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar.

Klimat och biologisk mångfald

 • Henrik Smith expert på biologisk mångfald, klimat och hur de är sammanlänkade. Arbetar med biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, konsekvenser av markanvändning och EU:s jordbrukspolitik, CAP.
 • Yann Clough klimateffekter på jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Anna Persson expert på pollinatörer, biologisk mångfald och betydelsen av urban natur.
 • Mark V. Brady  miljöekonom som är expert på EU:s jordbrukspolitik, CAP, samt jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster.

Näringslivets roll i omställningen till fossilfritt samhälle

 • Susanne Arvidsson hållbarhetsrapportering och finansiell analys med hållbarhetsperspektiv, EU Green Deal och EU taxonomi. Ansvarig för rankingen av hållbara bolag i Dagens industri och Aktuell hållbarhet.
 • Fredrik N G Andersson nationalekonom med fokus på klimatomställning och EU:s klimatpolitik.
 • Lars J Nilsson forskar om näringslivets omställning till fossilfritt, energi- och klimatpolicy inom näringslivet.
 • Fredric Bauer klimatdriven innovation i energisystemet och tung industri, utvecklingen av hållbara och cirkulära system för produktion och användning av plast.
 • Max Åhman klimatpolicy kopplat till energi-, industri- och transportsektorn.
   

Styrning och politik

 • Luis Mundaca miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel, Coordinating Lead Author i IPCC-rapport.
 • Lena Neij policyfrågor kring hållbara energisystem och förnybara energikällor.
 • Johannes Stripple Hur samhället hanterar klimatförändringarna, samhällsstyrning, klimatförhandlingarna samt föreställningar om post-fossila framtider, fiktionens roll och klimatromaner.
 • Roger Hildingsson klimatpolitik och nationell styrning.
 • Carl Dalhammar styrning och miljöpolicys för konsumentprodukter, ekomärkning och offentlig upphandling.
 • Sanja Bogojevic expert på EU:s miljörätt.
 • Åsa Knaggård hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet inom miljö- och klimatfrågor.
 • Ullrika Sahlin riskbedömning och hantering av osäkerhet i miljö- och klimatfrågor.
 • Kristina Jönsson legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål.
 • Magdalena Bexell legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål.

Klimatanpassning och klimaträttvisa

 • Kimberly Nicholas individuella livsstilsval relaterade till klimatförändringar, samt även insatt i hållbart jordbruk, vinproduktion, ekosystemtjänster och markanvändning.
 • Emily Boyd resiliens och klimaträttvisa i ett globalt perspektiv. Huvudförfattare i IPCC-rapport.
 • Martina Angela Caretta vatten och konfliktfrågor. Coordinating Lead Author i senaste IPCC-rapporten.
 • Mine Islar förnybar energi, klimaträttvisa och kollektiva åtgärder, biologisk mångfald, vetenskaplig expert för Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES.
 • Max Koch synergier och konflikter mellan miljöpolitik och socialpolitik, utmaningar för välfärdssamhället kopplat till klimatförändringar.
 • Alexander Paulsson hållbar ekonomi, rättvis omställning, gröna jobb och pengarnas betydelse för hållbarhet.
 • Alf Hornborg globala frågor kring hållbarhet och miljörättvisa.
 • Stefan Gössling turism och flygresande ur hållbarhetsperspektiv.
 • Mikael Klintman sociolog som forskar om varför människor inte tar till sig kunskap, vad är det som stoppar oss från att agera på klimatförändringar?
 • Tobias Linné forskar om medias rapportering av IPCC och andra internationella klimatmöten.

Klimatanpassning i urban miljö och samhällsrisker

 • Johanna Alkan Olsson klimatanpassning i urban miljö, naturbaserade lösningar, forskningens roll i policyprocesser.
 • Ebba Brink  synergier och konflikter kring klimatanpassning och riskreduktion.
 • Christine Wamsler urban omställning och styrning av stadsplanering.
 • Per Becker och Misse Wester forskar om hur samhället och människor hanterar risker, vad gör samhället resilient mot störningar och katastrofer, klimatanpassning.

Klimat och hälsa

Fler experter inom hållbarhetsfrågor
https://www.hallbarhet.lu.se/expertlistor-press-och-media

För fler kontaktuppgifter, skriv namnet i sökfältet högst upp på lu.se och välj sedan fliken "personal" längst t . 

Prenumerera