Från samhällshot och politik till hällristningar och epilepsi: vårens Crafoordföreläsningar

Brännande samtidsfrågor, hälsa, kognitionsvetenskap och historia. Vårens Crafoordföreläsningar på stadsbiblioteket lyfter fram forskning från Lunds universitet som spänner allt från risk och klimatförändringar till konst i det gamla Egypten och prostatacancer.

Åtta forskare från fem olika fakulteter föreläser under perioden februari till april. De har alla fått forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen och presenterar nu sina forskningsprojekt.

Tre av föreläsarna kommer från medicinska fakulteten, som startade initiativet tillsammans med Crafoordska stiftelsen. Nu omfattar det hela universitetet för att ge en större bredd i programmet. 

– Det är ett sätt att berätta om vad som sker på vårt universitet just nu. Vad är det forskare inom medicin, naturvetenskap och humaniora intresserar sig för och vill utforska? Vi hoppas att allmänheten ska få till sig inte bara ny kunskap utan en uppfattning om hur olika forskningsfält utvecklar sig, säger professor Erik Renström, dekan vid medicinska fakulteten.

Crafoords vetenskapsluncher

13 februari | Politisk orientering och hot: upplever högern och vänstern samhällsrelaterade hot på samma sätt?

Dennis Kahn, forskare vid institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

20 februari | Asteroider - jordens byggstenar

Paula Lindgren, forskare vid geologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten.

27 februari | När de inre ljuden stör – om tinnitus, hörselnedsättning och kognitiv prestation

Jonas Brännström, forskare vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten.

6 mars | Att lyssna till sig själv

Petter Johansson, forskare vid avdelningen för kognitionsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

13 mars | Prostatacancer - så sprids den i kroppen

Yvonne Ceder, forskare vid avdelningen för translationell cancerforskning, Medicinska fakulteten.

20 mars | Millennier av konstnärliga uttryck: hällristningar och klippinskrifter i Gebel El-Silsila, Egypten

Maria Nilsson, forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

27 mars | Har jag haft ett epileptiskt anfall?

Christine Ekdahl Clementson, forskare vid avdelningen för klinisk neurofysiologi samt Lunds Epilepsicentrum, Medicinska fakulteten.

3 april | Kön, klimat och konsekvenser 

Misse Wester, forskare vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, LTH.

Om Crafoords vetenskapsluncher 

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen, och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten. 

De genomförs kl. 12.00 i Atriumgården, Lunds stadsbibliotek. 

Läs mer om Crafoords vetenskapsluncher: www.lu.se/vetenskapsluncher.

Kontakt
Noomi Egan, projektledare, samverkansenheten.
noomi.egan@fsi.lu.se
046-2226817

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets 4800 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera