Honung mot bakterier ny affärsidé

Honung har länge ansetts ha hälsofrämjande egenskaper. Lundaforskarna Tobias Olofsson och Alejandra Vàsquez upptäckte varför och startade bolaget Concellae med förhoppningen är att få fram en ny metod för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. Nu går holdingbolaget vid Lunds universitet, Lunds universitets innovationssystem AB, och holdingbolaget vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Holding AB, in gemensamt i bolaget. 


– Att få stöd på den här nivån känns fantastiskt. De nya delägarskapen innebär inte bara en kvalitetsstämpel för Concellae utan gör också att vi får med oss aktörer med stor erfarenhet och förståelse för både forskar- och företagsvärlden, säger Alejandra Vàsquez, forskare i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet och en av de två grundarna till Concellae.

Forskningsresultatet som bolaget bygger på handlar om tretton nyttiga mjölksyrabakterier som finns naturligt i bins honungsmage. Bakterierna har olika antimikrobiella egenskaper som gör dem effektiva mot sjukdomsbakterier, även hos människor. Förhoppningen är att bolagets produkter i framtiden kommer att bli ett viktigt alternativ till dagens antibiotikabehandling eller vid svåra infektioner.

– Mjölksyrabakterierna kan tillsammans bilda hundratals olika aktiva substanser som skapar en arsenal mot farliga mikroorganismer. Det gör dem särskilt effektiva mot till exempel antibiotikaresistenta bakterier, men de kan också användas till mycket annat. Det är just själva användningen av mjölksyrabakterierna som vi har patent på, fortsätter Alejandra Vàsquez.

Concellae startades för att forskarnas kunskap om mikroorganismer skulle kunna användas även utanför universitetet. Holdingbolaget vid Lunds universitet och SLU Holding AB äger tillsammans tio procent av Concellae. Majoritetsägare i bolaget är de båda forskarna, som har 37,5 procent vardera. I samband med det nya delägarskapet går Lunds universitets innovationsdirektör, Linus Wiebe, in som styrelseledamot i Concellae och Johannes Dyring vid SLU Holding AB blir styrelsesuppleant.

– Det breda applikationsområdet gör att bolaget blir extra spännande. Utöver det uppenbara medicinska användningsområdet kan Concellaes produkter också bli intressanta inom till exempel livsmedel och veterinärvård, säger Linus Wiebe.

Lunds universitets innovationssystem AB har idag 40 olika forskningsbolag i sin portfölj. Bolagen verkar inom spridda områden såsom life science, nanovetenskap, livsmedel, teknik och sociala innovationer. Ny delägare blir också SLU Holding AB, som fokuserar på forskningsbaserade innovationer inom den gröna sektorn, från human och djurhälsa till förnyelsebar energi, livsmedel och bioteknologi.

– Samarbetet mellan två framstående svenska universitet och deras holdingbolag är en stor fördel för att nå ut på den internationella marknaden. Concellaes grundare, som har arbetat mycket tillsammans med forskarna vid SLU, har hittat unika lösningar med potential att leda till ett antal nya, innovativa lösningar och tillämpningar inom både human och djurhälsa, säger Johannes Dyring, vd för SLU Holding AB.

Tobias Olofsson och Alejandra Vàsquez har fått mycket uppmärksamhet för sin forskning både i Sverige och internationellt. Senast i förra veckan var de med i både TV4:as Nyhetsmorgon, TV4:as nationella nyheter och i DN för sin upptäckt om honungens betydelse för människans hälsa. 

För mer information, kontakta gärna:

Alejandra Vàsquez, forskningsansvarig Concellae, 070 589 80 89, alejandra.vasquez@med.lu.se.

Linus Wiebe, innovationsdirektör Lunds universitet, 046 222 12 51, 073 345 12 40, linus.wiebe@luis.lu.se.

Johannes Dyring, vd SLU Holding AB, 018 67 25 45, johannes.dyring@slu.se.

Om LUIS

LUIS är Lunds universitets innovationsverksamhet. Enheten består av en myndighetsdel och ett holdingbolag (Lunds universitets innovationssystem AB) som sedan 2009 fungerar som en enhet med gemensamt uppdrag och ledning. Uppgiften är att, genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap vid Lunds universitet, bidra till ökad tillväxt i Sverige. Under de senaste 15 åren har innovationsverksamheten bidragit till över 60 nya bolag, drygt 2 000 årsarbeten och mer än 600 miljoner i skatteintäkter. Mer information på www.luis.lu.se.

Om SLU Holding AB

SLU Holdings uppdrag är att göra SLU:s framstående forskning tillgänglig för samhället i form av produkter och tjänster. Detta sker genom att skapa nya bolag eller licensiera ut innovationer till andra företag. SLU Holding AB är till 100 procent ägt av SLU. SLU Holdings verksamhetsområden är främst innovationssupport till SLU:s forskare samt investeringar i bolag i tidiga skeden. Mer information på www.sluholding.se.

Anna Knutsson, kommunikatör, LUIS | Lunds universitets innovationssystem, 0706-95 88 48, anna.knutsson@luis.lu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media