Internationell konferens om delningsekonomi i städer

Report this content

Den 10-11 oktober arrangerar Sharing Cities Sweden en internationell hållbarhetskonferens i Lund, Sharing Cities Summit, med en tillhörande utställning kring delningstjänster i exploateringsområdet Sege Park i Malmö. Konferensen avslutas med ett besök till Smart City Sweden i Malmö.

Representanter från över 20 länder runtom i världen från städer, näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut möts för att diskutera frågor relaterade till städer och delningsekonomi. Konferensen arrangeras av Sharing Cities Sweden som är ett nationellt program för delningsekonomi i städer och är en ledande aktör i arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

– Vi ser fram emot att välkomna en global publik till vår konferens som ett led i att stärka Sveriges roll som en ledande aktör i arbetet för de globala hållbarhetsmålen. I den rådande klimatkrisen är det viktigare än någonsin tidigare att skifta från en ekonomi som bygger på ägandeskap till en ekonomi där vi genom att istället dela, får tillgång till saker och tjänster vi behöver, säger Kes McCormick, programkoordinator för Sharing Cities Sweden.

Syftet med konferensen är att diskutera möjligheterna för städer att påverka den snabbt framväxande delningsekonomin. Under torsdagen den 10 oktober hålls konferensen i Lund, vid Lunds universitet och på fredagen den 11 oktober i Malmö stad med fokus på utställningen ”Shareful Sege Park”.

– Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling. Utställningen ”Shareful Sege Park” är ett innovativt avstamp in i det fortsatta utvecklingsarbetet med målsättningen att Sege Park ska bli ett unikt exempel på ett område som visare vägen för hur vi kan nå de globala hållbarhetsmålen, säger Oscar Pelin, projektledare vid miljöförvaltningen i Malmö stad.

Avslutningsvis kommer konferensdeltagarna att ha möjlighet att besöka Smart City Sweden i Malmö och få ta del av en rad intressanta talare som till exempel Helena Bjarnegård, Sveriges första ordinarie riksarkitekt, verksam vid Boverket och Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.  

Välkommen att delta i hela eller delar av dagen men kontakta gärna någon av oss nedan innan.

DAG 1: KONFERENS ”Sharing Cities Summit”

Torsdagen den 10 oktober, kl. 09.30-17.00
Plats: Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lunds universitet
Webbplats för eventet: https://www.sharingcities.se/registration                   
Kontakt: Kes McCormick, programkoordinator för Sharing Cities Sweden, Lunds universitet: 0722-23 12 27
Charlotte Leire, programassistent för Sharing Cities Sweden, Lunds universitet: 0704-38 10 45                 

DAG 2: UTSTÄLLNINGEN ”Shareful Sege Park” 

Fredagen den 11 oktober, kl. 10.00-13.00
Plats: Byggnad 14, Sege Park, Malmö – ingång från Östra Fäladsgatan
Kontakt: Oscar Pelin, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad: 0709-91 58 97

SEMINARIUM ”Smart City Sweden”

Fredagen den 11 oktober, kl. 13.00-16.45
Plats: Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Kontakt: Johan Holmqvist, IVL, Svenska Miljöinstitutet: 010-788 66 49

Fakta

Sharing Cities Sweden

Programmet Sharing Cities Sweden utformas som en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Webbplats: https://www.sharingcities.se
Webbplats: https://viablecities.com/

Sege Park

De närmaste åren kommer Sege Park att förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av den befintliga byggnaden bevaras. Flera av byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.

Smart City Sweden

Smart City Sweden is funded by the Swedish Government and coordinated by the Swedish Energy Agency. The export and investment platform is managed by IVL Swedish Environmental Research Institute, in close collaboration with regional business promoting organisations, as well as private companies. The initiative also includes a group of seven governmental agencies, providing expertise within their respective fields. 

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Prenumerera

Dokument & länkar