Islam som resurs för kamp i amerikansk hip-hop

Report this content

Ända sedan hip-hopens födelse i South Bronx i New York har islam varit ett centralt inslag i musiken. Islamologen Anders Ackfeldt vid Lunds universitet analyserar flera exempel på detta i sin avhandling Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture.

Hip-hopen har gett, och ger fortfarande, röst åt svaga och utsatta grupper i det amerikanska samhället. Och många av dagens religiösa uttryck är populärkulturella. I ljuset av detta blir kombinationen hip-hop och islam genast mer förståelig och betydelsefull. 

Anders Ackfeldt argumenterar i sin avhandling för att muslimer såväl som icke-muslimer har använt innehåll från islam genom hela den afroamerikanska musikens historia, alltså inte bara inom hip-hopen. 

– Det finns forskare som menar att islam etablerades som ett tema inom den amerikanska musiken redan under den transatlantiska slavhandeln, säger han.

Malcolm X - ikon och symbol för svart motstånd

En av avhandlingens fallstudier utforskar och diskuterar olika sätt som amerikanska hip-hopmusiker har använt sig av den afroamerikanska muslimska människorättskämpen Malcolm X i sina låtar. 

 Redan i ett tidigt skede samplades Malcolm X. Låten ”Malcolm X – No Sell Out” från 1983, inledde den nära relationen mellan islam och hip-hop, berättar Anders Ackfeldt. 

Hip-hopmusikerna har i hög grad bidragit till processen att återskapa Malcolm X och hans arv som en symbol för afroamerikanskt motstånd mot rasism. Detta genom att erkänna honom som en sunnimuslimsk revolutionär med global klangbotten.

– Användandet av Malcolm X inom hip-hopen blir centralt för att förstå dagens muslimska kamp för medborgerliga rättigheter i ljud, text och bild. Den kampen pågår inom organisationer, initiativ och rörelser runt om i världen, där islam har blivit en väg till social, politisk och religiös befrielse. 

Elfte september som tema inom hip-hopen

En annan fallstudie undersöker hur elfte september och "kriget mot terrorn” har artikulerats av amerikanska hip-hopartister. Anders Ackfeldt visar att "kriget mot terrorn" har blivit avgörande för utformningen och förståelsen av den samtida användningen av islamska teman. 

– I min avhandling diskuterar jag hur islamsk tematik används i förhållande till patriotism, social utsatthet och upplevda orättvisor i det amerikanska samhället. Jag visar även att islamsk tematik används i relation till populära konspirationsteorier med global spridning, säger han. 

Kontakt
Anders Ackfeldt 
anders.ackfeldt@cme.lu.se
Mobil: 0704-41 02 04 

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Prenumerera

Media

Media