Kvinnor och teknik - expertlista

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har Lunds Tekniska Högskola sammanställt ett axplock av kvinnliga forskare som kan uttala sig inom annars mansdominerade forskningsfält. För mer information, kontakta pressansvariga Kristina Lindgärde, kristina.lindgarde@kansli.lth.se, 046-222 07 69, 0709-75 35 00.

Allergi och immunförsvar: Malin Lindstedt, docent i immunteknologi, 046-222 92 56, Malin.Lindstedt@immun.lth.se, Kristina Lundberg, post-doc immunteknologi,046-222 96 78, Kristina.Lundberg@immun.lth.se

Arkitektur och hållbar stadsbyggnad: Catharina Sternudd, lektor i arkitektur och byggd miljö, 046-222 15 35, Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

Belysning och dagsljus i byggnader: Marie-Claude Dubois, forskare Energi och ByggnadsDesign, 046-222 76 29, 0735-39 33 11, marie-claude.dubois@ebd.lth.se

Betong och beständighet (frost, karbonatisering, korrosion): Katja Fridh, lektor i Byggnadsmaterial, 046-222 33 23, Katja.Fridh@byggtek.lth.se

Bioenergi och klimatnytta, livscykelanalyser: Serina Ahlgren, forskare, Miljö- och energisystem, 046-222 38 48 eller Serina.Ahlgren@miljo.lth.se eller Linda Tufvesson, 046-229 871, 0706-210 212, Linda.Tufvesson@miljo.lth.se

Biomekanik, t ex benbrott, idrottsskador: Ingrid Svensson, lektor i Hållfasthetslära, 046-222 79 93, 070-2341029, Ingrid.Svensson@solid.lth.se

Bioteknik, bioraffinaderier: Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva.Nordberg_Karlsson@biotek.lu.se

Byggnadsvård och arkitektur: Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård , 046-222 72 68, 0734-222 726, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726

Byggproduktion, fastighetsförvaltning: Anne Landin, professor, 046-222 74 17, 0705-22 77 40, Anne.Landin@construction.lth.se

Cancerdiagnostik - teknikutveckling: Sara Ek, lektor immunteknologi, 046-222 38 24 eller Sara.Ek@immun.lth.se eller Ulrika Ringdahl, forskningskoordinator Immunteknologi, 046-222 86 59, 0736-56 62 32, Ulrika.Ringdahl@immun.lth.se

Cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, docent i trafikteknik, 046-222 91 42, Ase.Svensson@tft.lth.se

Energieffektiva byggnader, passivhus, inglasade rum, solskydd, solenergi: Maria Wall, lektor i energi- och byggnadsdesign,046-222 96 62, Maria.Wall@ebd.lth.se

Functional food: Inger Björck, professor, i Industriell näringslära och livsmedelskemi och föreståndare Antidiabetic Food Centre, 046-222 97 38 och Elin Östman, docent, Industriell näringslära och livsmedelskemi, 046-222 83 18, Elin.Ostman@appliednutrition.lth.se

Fukt i hus, innemiljö, sängkvalster: Kaisa Svennberg, Byggnadsfysik, 0730-78 96 18, Kaisa.Svennberg@byggtek.lth.se

Funktionsnedsättningar och teknik (IT-stöd, spel, mobiltelefoner, datorprogram etc): Charlotte Magnusson, docent vid Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik, 046-222 40 97, Charlotte.Magnusson@certec.lth.se eller Kirre Rassmus-Gröhn, tekn dr, 046 222 03 50 kirre@certec.lth.se . (Deras egen forskning handlar främst om kartor för synskadade.)

Förbränningsprocessen, miljöeffektivare förbränning av biobränslen: Elna Heimdal Nilsson, forskare i förbränningsfysik, 046-222 14 03, Elna.Heimdal_Nilsson@forbrf.lth.se

Förpackningar och förpackningslogistik ur ett kund- och företagsperspektiv: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, 046-2229734, 0705-22 45 69, Annika.Olsson@plog.lth.se

Hållbar trafikplanering och Mobility Management: Lena Hiselius, lektor i Trafik och väg,
046-222 97 48, Lena.Hiselius@tft.lth.se

Industriell bioteknik (t ex bioetanol, biokatalys): Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, professor, Teknisk mikrobiologi, 046-222 06 19 Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se (föredrar engelska)

Inneklimat, ventilation: Birgitta Nordquist, lektor installations- och klimatiseringslära, 046-222 72 73, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se

Internet, framförallt prestanda, så att internet fungerar för det som folk använder det till, Maria Kihl, forskare Elektro- och informationsteknik, 046-222 90 10 (vk till mobil), Maria.Kihl@eit.lth.se

Klimatpolicy och policys för förnybar energi: Karin Ericsson, forskarassistent i miljö- och energisystem, 046-222 32 86, Karin.Ericsson@miljo.lth.se

Konstruktionsteknik, byggnadsteknik och funktionskrav hos byggkonstruktioner: Annika Mårtensson, professor, Konstruktionsteknik, 046-222 73 59, 046-222 38 27, 072-720 88 44
Annika.Martensson@kstr.lth.se (även prorektor vid LTH)

Kriminalteknik/ forensik, DNA-spår, Birgitta Rasmusson, adjungerad professor, Teknisk mikrobiologi, 0703-38 96 46, Birgitta.Rasmusson@tmb.lth.se

Logistik i allmänhet och vid hjälpinsatser: Marianne Jahre, professor i teknisk logistik, +47 46 410 475 marianne.jahre@tlog.lth.se (deltidsanställd)

Matematisk statistik, bl a metoder för medicinsk statistik, Anna Lindgren, forskare i matematisk statistik, 046-222 42 76, Anna.Lindgren@matstat.lu.se


Människors förhållande till den fysiska miljön:
Maria Johansson, lektor i miljöpsykologi, 046-222 71 69 Maria.Johansson@arkitektur.lth.se

Nanovetenskap för medicinska tillämpningar, Christelle Prinz, forskare fasta tillståndets fysik , 046-222 47 96, Christelle.Prinz@ftf.lth.se

Probiotika, bakterier i tarmen: Siv Ahrné, professor, Industriell näringslära och livsmedelskemi, 046-222 83 27 Siv.Ahrne@appliednutrition.lth.se

Probiotika och kostfiber - hälsoeffekter, Gunilla Önning, adjungerad professor, Tillämpad biokemi, 046-222 38 53, Gunilla.Onning@tbiokem.lth.se

Programvara, datavetenskap: Görel Hedin, professor i programvaruteknik, 046-222 96 44,
Gorel.Hedin@cs.lth.se

Verkstadsindustrin: förbättringar, produktionsutveckling och utlokalisering, Carin Andersson, docent i Industriell produktion, 046-222 95 39, 0702-50 95 39, Carin.Andersson@iprod.lth.se

Reglerteknik, produktionsstyrning, produktionsnyckeltal: Charlotta Johnsson, 046-222 87 89, 0706-40 87 89, Charlotta.Johnsson@control.lth.se

Luftburna partiklars hälsoeffekter – från sot till nanopartiklar: Jenny Rissler, forskare, Ergonomi och aerosolteknologi, 046-222 05 34, 070-151 84 26, Jenny.Rissler@design.lth.se

Ultraljud och delfiner, elektrisk mätteknik och bioakustik: Josefin Starkhammar, forskare i elektrisk mätteknik, 046-222 75 27, 070-617 12 15, Josefin.Starkhammar@elmat.lth.se eller Monica Almqvist, 046-222 33 46, Monica.Almqvist@elmat.lth.se

Vatten ur ett tekniskt samhällsperspektiv, Cintia Bertacchi Uvo, professor, Teknisk vattenresurslära, 046-222 04 35, Cintia.Bertacchi_Uvo@tvrl.lth.se

Äldre och funktionshindrade i trafiken, Agneta Ståhl, professor i kollektivplanering, 046-222 91 32, 046-222 18 94, 070-788 32 56

Äldre som teknikanvändare, Britt Östlund, docent i rehabiliteringsteknik, 046-222 40 66, 0709 18 40 73, Britt.Ostlund@design.lth.se

 

 

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera