Kvinnors karriärer i vetenskap och teknik undersöks i nytt nordiskt forskningsprojekt

Report this content

Vad händer med kvinnliga uppfinnares och forskares karriärer när de skaffar barn? Detta är en viktig fråga inom ett nytt nordiskt forskningsprojekt där forskarna ska rikta in sig på uppfinnares och forskares familjebildning för att söka svar på frågan – och ge förslag på lösningar.

Projektet går under namnet ”Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn” och fick nyligen 14,7 miljoner i finansiering från Forte.

– Det är ett väldigt unikt projekt. Det är inte vanligt att man forskar på individlänkade publikations- och patentdata. Men det som är riktigt häftigt att det här är första gången som det görs över landsgränserna! säger Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia med inriktning innovationsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Vad händer med produktiviteten?

Grundbulten i projektet är just stora databaser över patent och vetenskapliga publikationer samt registerdata i Sverige, Danmark och Finland. Forskarna använder uppgifter om patent för uppfinningar samt publicerade vetenskapliga artiklar, till uppgifter om exempelvis familj.

– Jag hade funderat på vad som händer när uppfinnare skaffar barn. Fortsätter de att uppfinna i samma takt? Och samma sak för kvinnliga forskare. Vad händer med den vetenskapliga produktiviteten? Det finns ytterst få storskaliga studier av detta i hela världen, säger Olof Ejermo.

Forskarna kommer att analysera två olika typer av karriärer: i den ena studerar de privat industri med fokus på patent och uppfinningar, i den andra studerar de vetenskap och akademin, med fokus på publikationer.

– I fallet med vetenskap så tittar vi på publikationer bland danska och svenska forskare. Med uppfinnare tittar vi på danska, svenska och finska data, säger Olof Ejermo.

Kreativa yrken allt viktigare

Tidigare forskning visar bland annat på förekomsten av ”child penalty”, det vill säga hur familjebildning kan påverka exempelvis lön över tid.

– Kreativa och innovativa yrken blir allt viktigare i samhället. Om vi då kan ta reda på vilka effekter föräldraledighet och barn har på ens kreativa utfall; ja, då kanske man på en policynivå kan ta ställning till vissa saker som kan göras för att underlätta för dem att fortsätta på den inslagna banan.

Olof Ejermo menar att det inom forskarvärlden är ”många som trillar ur” efter att de har fått barn.

– Men det är inte heller så konstigt. Det är en tuff värld att forska i, och att ens få in några anslag. Jag anser att det är för mycket externfinansierad forskning i Sverige i dag. Kanske drabbar det kvinnor mer.

Andelen kvinnliga uppfinnare i Sverige är enligt Olof Ejermo cirka tio procent. Siffran ökar, men ganska sakta. Just den långsamma ökningen är också något som ska tas upp i projektet.

– Det kan bero på så många olika saker. Ligger orsaken i att kvinnor och män väljer olika utbildningar? Eller anses det inte kvinnligt att uppfinna? Samtidigt ser vi att kvinnor visst uppfinner, men ofta inom andra områden än män. Kvinnor uppfinner inom life science, hälsa och säkerhet.

Nordiska länder – lika, och olika

Det nya forskningsprojektet utgår ifrån data från Sverige, Finland och Danmark. Tre nordiska länder, med mycket gemensamt, men också en del olikheter, till exempel i hur föräldraförsäkringen är uppbyggd.

– Vi ska inte tro att Sverige är bättre på att behålla kvar kvinnor inom forskning och innovation. Kanske hjälper inte vår föräldraförsäkring så mycket som man vill tro. Kanske gör den att kvinnor är borta längre; kanske för länge? Men om nu samhället har investerat ett antal miljoner i den här personen, med utbildning och anslag, då kanske samhället skulle ta ansvar för den investeringen? säger Olof Ejermo.

I Danmark ser föräldraförsäkringen olika ut beroende på om du jobbar inom offentlig eller privat sektor. I Finland finns det ett förslag om att dela helt på föräldrapenningen mellan föräldrarna.

– Tyvärr är det sistnämnda så nytt att det kommer vi inte kunna undersöka i det här projektet. Troligen kommer vi kunna titta på data från cirka 1990 till 2015, men exakta årtal får vi återkomma om.

En förhoppning från Olof Ejermos sida är att projektet ska kunna resultera dels i metoder för länkning av data som forskarna kan dela med sig av, dels i policyförslag för hur uppfinnare och forskare ­kan stöttas i att komma tillbaka till kreativitet och innovation efter sin föräldraledighet. Hur och vad det blir, återstår att se.

Läs mer om satsningen på arbetslivsforskning på forte.se

Fakta

Projektet ”Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn” startar den 1 november 2021 och löper över sex års tid. Det är finansierat med 14,7 miljoner från Forte. Professor Olof Ejermo från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet leder projektet.

I övrigt ingår i dagsläget:

Karin Hoisl (Copenhagen Business School, CBS), Ari Hyytinen (Hanken, Helsingfors), Hans Christian Kongsted (CBS), Myriam Mariani (CBS), Valentina Tartari (CBS) och Otto Toivanen (Aalto, Helsingfors).

Kontakt

Olof Ejermo

Professor i ekonomisk historia med inriktning innovationsekonomi
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

046-222 96 50
073-694 63 42

olof.ejermo@ekh.lu.se

Läs mer om Olofs forskning i Lunds universitets forskningsportal

Pressbilder

Finns på forskaren i Lunds universitets bildbank.
Logga in med press som användarnamn och press som lösenord.

Louise Larsson, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 08 44, louise.larsson@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är ackrediterad av både EQUIS, AACSB och AMBA, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla samhällsaktörer med en internationell utblick.

Läs fler nyheter på Ingång för media | Lunds universitet Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets drygt 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser. Också ett sammandrag av de senaste nyheterna på lu.se ingår.

Prenumerera

Snabbfakta

I det nya projektet ska uppfinnare och forskares produktivitet efter att de bildat familj undersökas. Forskarna hoppas kunna komma med policyrekommendationer när projektet är klart.
Twittra det här

Citat

Jag hade funderat på vad som händer när uppfinnare skaffar barn. Fortsätter de att uppfinna i samma takt? Och samma sak för kvinnliga forskare. Vad händer med den vetenskapliga produktiviteten? Det finns ytterst få storskaliga studier av detta i hela världen.
Olof Ejermo