Lagboksutgivare och familjerättsexpert hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund

Johan Munck, som sedan 2011 är utgivare av den svenska lagboken, och Martha Fineman, som är internationellt ledande inom familjerätt har utsetts till 2013 års hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Johan Munck (f 1943) blev juris kandidat i Lund 1966. Han har därefter haft en framgångsrik karriär – bland annat har han varit justitieråd, rättschef i justitiedepartementet samt ordförande i många statliga nämnder, kommittéer och utredningar, t.ex Centrala etikprövningsnämnden. Han har även varit ordförande i Högsta domstolen.

Som domare har Johan Munck tillfört ny och värdefull kunskap till det svenska rättssamhället. Förutom att vara utgivare av lagboken, Sveriges rikes lag, har han lämnat viktiga bidrag till rättsutvecklingen genom flertalet publikationer och utredningar inom ämnen som offentlig förvaltning, aktiemarknaden, utlänningsärenden, terrorism och beredskap, mänskliga rättigheter samt medicinsk forskning och behandling.

Martha Fineman (f 1943) är professor vid Emory University School of Law, Atlanta, USA. Hon har tidigare varit verksam vid bland annat amerikanska Cornell University och Columbia University. Hennes forskning inom familjerätt, socialrätt och Feminist Legal Theory är internationellt ledande. Finemans långa arbete har fått stor betydelse för rättsvetenskapen på internationell nivå, framför allt inom den feministiska rättsteoribildningen.
Fineman innehar sedan tidigare ett Honorary Professorship vid Queens University i Belfast. Hon har också varit gästprofessor vid några av världens främsta universitet.

Fineman har utvecklat en egen teori om rättslig förståelse och hantering av mänsklig utsatthet. Denna teori ligger till grund för forskningsmiljön Rätt och utsatthet som inrättades för två år sedan vid juridiska fakulteten i Lund. Fineman är under 2012-2013 anställd som gästprofessor i Hedda Anderssons namn vid juridiska fakulteten.

Anna Johansson, Kommunikationsavdelningen Lunds universitet 046-222 70 18, 0709-525251, anna.johansson@rektor.lu.se

Prenumerera