Ledande partikelfysiker och banbrytande kemist nya hedersdoktorer i naturvetenskap

Report this content

En folkbildande partikelfysiker med en rad världsupptäckter i forskarportföljen och en experimentell professor som utvecklat teoretiska modeller i gränslandet mellan kemi och fysik. Melissa Franklin och Clifford Woodward har utsetts till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Melissa Franklin, partikelfysiker vid Harvard University, har gjort betydande insatser i forskning om fenomen vid vår nuvarande kunskapsgräns i grundläggande fysik. Hon har genom experiment vid bland annat Fermilab i USA och CERN i Schweiz gjort en rad viktiga upptäckter kring materians minsta byggstenar. Bland Franklins största bedrifter räknas hennes bidrag till upptäckten av toppkvarken. Hon har också gjort banbrytande insatser kring Higgsbosonen och kraftbärarna för den så kallade svaga kraften som till exempel är ansvarig för radioaktivitet. Hennes forskning har starkt bidragit till att bekräfta Standardmodellen som är vår nuvarande kunskapsgräns inom partikelfysik.

Melissa Franklin har också haft ett nära samarbete med Lunds universitet. Under 2019 var hon gästprofessor vid Fysiska institutionen där hon gjorde ett starkt avtryck på studenter och forskare med sina idéer om utbildning och pedagogik. Bland annat initierade Franklin en informell studiecirkel öppen för alla på institutionen. Detta gav studenter och forskare en möjlighet att genom diskussioner närma sig abstrakta problemställningar som inte omnämns i kurslitteraturen.

Melissa Franklin är en ledande partikelfysiker som har bidragit till upptäckterna av toppkvarken och Higgsbosonen. Hon har som gästprofessor i Lund introducerat nya metoder för kommunikation och diskussion till nytta för såväl utbildning som forskning, säger Sven Lidin, professor och dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Den andre hedersdoktorn är Clifford Woodward verksam vid University of New South Wales, Canberra. Australiensaren har blivit ett världsnamn genom sin forskning i gränslandet mellan fysik och kemi. Mest känd är han för att ha utvecklat teoretiska metoder för att beskriva komplexa fenomen i polymerlösningar som bland annat används i färg, lim och matprodukter. Datorsimuleringar av sådana lösningar kräver oftast ett mycket stort antal beräkningar och tar månader att undersöka, men tack vare Woodwards teoretiska beskrivning av en polymerlösningsmodell kan de bli slutförda inom sekunder på en vanlig laptop. Clifford Woodward har även formulerat insiktsfulla teorier för proteinlösningar och joniska vätskor. De flesta av projekten har han bedrivit i nära samarbete med forskare vid Kemiska institutionen vid Lunds universitet.

– Cliff Woodward har med sitt starka personliga och vetenskapliga engagemang inom teoretisk och fysikalisk kemi i Lund bidragit till att bygga en av våra starka forskningsmiljöer. Detta är ett engagemang som sträcker sig decennier tillbaka i tiden och omfattar såväl tio gemensamma doktorander som fler än 100 gemensamma publikationer, säger Sven Lidin.

För mer information, kontakta:

Sven Lidin, professor och dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

046 222 82 13

072 729 10 30

sven.lidin@chem.lu.se

Johan Joelsson, pressansvarig vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

046 222 71 86

0730 27 58 90

johan.joelsson@science.lu.se

Prenumerera

Media

Media