Lunds universitet tar åter hem finansiering från SI för att genomföra utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030

I mars utlyste Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för genomförande av kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma. Målet? Att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Lunds universitet har nu beviljats medel för att genomföra fyra nya utbildningsprogram med start 2020.

Public Sector Innovation Programme är Svenska institutets program för att främja innovation inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer, i syfte att stärka förutsättningarna att implementera Agenda 2030. Programmet är en utveckling av pilotprogrammet Stöd för kapacitetsutveckling för Agenda 2030som utlystes 2018, där Lunds universitet tog hem tre av fem program som beviljades finansiering.  

– Det är mycket glädjande att Lunds universitet med sin spets och bredd får möjligheten att bidra till innovation och förnyelse inom just offentlig sektor. Den spelar en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030. Genom dessa internationella utbildningsprogram ges också möjlighet för Lunds universitet att stärka tvärvetenskap och samverkan med det omgivande samhället, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår uppdragsutbildning, säger Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet.

De program som Lunds universitet kommer att ge är:

  • Samdesign för inkluderande offentliga miljöer och tjänster, där Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Raoul Wallenberginstitutet (RWI) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR-I) är inblandade
  • Innovation in Governance for nature-based solutions, som levereras av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och Ekonomihögskolan (EHL)
  • Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, där Ekonomihögskolan, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och institutionen Trafik och Väg är inblandade
  • Strengthening multisectoral organizational capacity for the prevention of sexual and gender-based violence in South Sudan through collaborative public sector innovation, som levereras av Socialmedicin och global hälsa vid Medicinska fakulteten
 

 

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Prenumerera