Lunds universitets MOOC:s lockar deltagare från hela världen

Lunds universitets MOOC:s har kommit igång. Först ut är Juridiska fakultetens kurs i European Business Law, som följs av kurser i grön ekonomi samt sexuell hälsa. Kursen har fått en bra start med över 27 000 anmälda från 185 länder.
– Extra glädjande är att en tredjedel av dessa kommer från utvecklingsländer, säger Hans-Henrik Lidgard, professor i civilrätt och koordinator för kursen.

MOOC:s (Massive Open Online Courses) är en gratis nätutbildning som är öppen vem som helst. Det krävs ingen särskilt behörighet och utbildningarna ger inga högskolepoäng, utan riktar sig i stället till alla intresserade.  

– Lunds universitet har valt att erbjuda MOOC:s för att synliggöra våra forskningsområden och utbildningsprogram, för att sprida kunskap till stora grupper över hela världen, för att utveckla vår kompetens kring nätbaserat lärande och undervisning och för att undersöka hur människor lär sig på den här typen av plattformar. Genom att erbjuda öppna kurser kan vi dela med oss av det vi är bäst på, samtidigt som vi blir bättre på att undervisa i nya former, säger Marita Ljunqvist, som är projektledare för universitetets MOOC:s.

Juridikkursens deltagare kommer från nästan hela världen. Av dessa är alltså drygt en tredjedel från utvecklingsländer.

– Det är fascinerande att så många vill läsa kursen, trots att den är på en kvalificerad nivå som kräver vissa förkunskaper i juridik. Vi hoppas kunna bidra till att ge handfasta verktyg till personer som vill samverka med EU. Dessutom når vi ut i hela världen på ett sätt vi inte hade kunnat annars, säger Hans-Henrik Lidgard.

Prorektor Eva Wiberg, som bland annat ansvarar för utbildningsfrågor, ser även de tre MOOC:arna som ett test för hur man på ett nytt sätt kan kommunicera med det omgivande samhället.

– MOOC:s växer alltmer runt om i världen och det är ett sätt att nå grupper som normalt inte har kontakt med universitetet. Det är signifikativt att så många av deltagarna kommer från utvecklingsländer, säger hon.

Inför starten i förra veckan har Juridiska fakulteten lagt ner ett stort arbete på att få till en bra kurs. Totalt har man spelat in cirka 50 föreläsningar, gjort upp kursplaner och arbetat med att säkra den tekniska kvaliteten. Kursen består av ett antal block inom olika ämnesområden, med tillhörande prov. För de som vill nå en extra hög nivå finns också möjligheten att skriva en uppsats.

Eftersom MOOC:s riktar sig till så många bygger konceptet på att kursdeltagarna hjälper varandra. Det finns ett aktivt forum där diskussioner om allt från innehåll till tekniska problem. Dessutom hjälps eleverna åt med att bedöma varandras arbeten.

På Juridicum i Lund sitter också en rad äldre studenter och hjälper till att svara på eventuella frågor som inte kursdeltagarna själva klarar av.

Efter förslag från fakulteterna har tre kurser valts ut som de första MOOC-utbildningarna. Förutom European Business Law är det även IIIEE:s kurs ”Greening the Economy: Lessons and experiences from Scandinavia” som precis kommit igång med 16 000 anmälda och ”Global Perspectivies om Sexual and Reproductive Health and Rights” som börjar senare i vår.


Vill du veta mer, kontakta Magnus Svensson på Juridiska fakulteten, tel: 046-222 10 20, magnus.svensson@jur.lu.se

Vill du veta mer om Lunds universitets satsning på MOOC:s, kontakta projektledare Marita Ljungqvist, tel: 0703-81 25 09, marita.ljungqvist@ostas.lu.se

Vill du veta mer om kursen ”Greening the Economy: Lessons and experiences from Scandinavia”, kontakta Peter Arnfalk, 0705-22 21 33, peter.arnfalk@iiiee.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Media

Media