• news.cision.com/
  • Lunds Universitet/
  • Mångsidig svensk artist och framstående tysk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet

Mångsidig svensk artist och framstående tysk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet

Report this content

Artisten och författaren Jason Diakité, känd under artistnamnet Timbuktu, och Martina Kessel, professor i historia vid universitetet i Bielefeld, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Jason Diakité har varit verksam som artist under namnet Timbuktu sedan början av 1990-talet. Han utses till hedersdoktor för sitt innovativa författarskap och mångsidiga konstnärskap, som fångar upp och reflekterar kring väsentliga aspekter av humanistisk tanke och forskning.

Diakité är en av Sveriges mest hyllade artister. Han slog igenom som samhällsengagerad hiphoplyriker, och har genom sin karriär ledigt rört sig mellan musik, poesi och litteratur. Från begynnelsen har hans texter, författade och framförda på lundensisk skånska, haft en central plats i hans konstnärskap. Han är en språkdomptör av rang, och har genom sina på samma gång lekfulla och skickligt skarpa texter visat hur skånskan med självklarhet kan vara ett litterärt och lyriskt språk. Diakités lekfulla blandning av ord och fraser från olika sfärer och stilar visar på en stor språklig kompetens och lyhördhet.

“Jason Diakité har länge varit en central person i Lunds och Sveriges kulturliv, och hans engagemang i samhällsdebatten är inspirerande”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. “Genom sina kvalificerade och pålästa reflektioner, på prosa och på vers, levererade med humor och lyrisk virtuositet, får han oss att reflektera över hur identiteter och sociala roller produceras och reproduceras i en modern värld.”

Läs mer om Jason Diakité här: https://www.timbuk.nu/

Martina Kessel är professor i historia vid Universität Bielefeld i Tyskland. Hon utses till hedersdoktor för sin stora forskargärning samt för sitt mångåriga engagemang i Nationella forskarskolan i historiska studier.

Kessel är en internationellt välrenommerad historiker med breda forskningsintressen som rör genus, politik och internationella relationer i tysk och europeisk historia under 1800- och 1900-talen. Hennes forskning genomsyras av frågor som rör det moderna samhällets konstituerande villkor och dess kopplingar till identitet, klass och kön. Kessel har sedan 2013 varit en nära vän av historieämnet vid Lunds universitet och drivande i samarbetet mellan Nationella forskarskolan i historiska studier och forskarutbildningarna vid Universität Bielefeld och University of York. Kessel har varit forskarskolans viktigaste kontakt i Bielefeld och engagerat andra forskare vid samma lärosäte i samarbetet med forskarskolan.

“Martina Kessel har varit en ovärderlig resurs för forskarskolans internationella arbete”, säger Barbara Törnquist-Plewa. “Humanistiska fakulteten vill hedra och uppmärksamma detta arbete, samt hennes långa forskargärning”.

Läs mer om Martina Kessel här: http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/mkessel/
 
Kontakt:
Barbara Törnquist-Plewa, e-post: barbara.tornquist-plewa@slav.lu.se, tel: 046-222 83 79, 070-852 01 96

Martin Degrell, kommunikatör, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, martin.degrell@kansliht.lu.se, 046-222 72 28 (direkt)

Prenumerera

Media

Media