Migration och den europeiska välfärdsstaten i fokus för tredagarskonferens

Report this content

Hur möter Europa den internationella migrationen? Vilken arbetsmarknad finns det för migranterna? Och vad händer med socialförsäkringssystemen?
Dessa frågor och många andra kommer att diskuteras på tredagarskonferensen Migration and the European Welfare States, som arrangeras av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi samt nybildade tankesmedjan Intelligence Watch.

– Vi väntar drygt hundra deltagare från ett femtontal olika länder, berättar Andreas Bergh, docent och nationalekonom på Ekonomihögskolan. Han är sedan 1 oktober 2015 ansvarig för Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi (SNEE), som drivs på regeringens uppdrag av Lunds universitet via Ekonomihögskolan.

– Jag hoppas att alla deltagare ska känna att vi vågar adressera elefanten i rummet. Det finns en myt att man inte får diskutera vissa frågor – jag menar att det inte stämmer. Det är okej att ställa frågor och undersöka samband, och jag tycker att konferensen visar att det både pratas och forskas mycket om de svåra frågorna. Inklusive de allra jobbigaste: hur kommer det att gå för arbetslösa invandrare när de är i pensionsåldern och inte har någon intjänad pension?

Tankesmedjan Intelligence Watch håller i en session om invandring och socialförsäkringar. Bland övriga talare finns Ruben Andersson från Oxford Department of International Development som ska tala över ämnet The political economy of victimhood: A view from Europe’s borders. Doktoranden Karl McShane från Ekonomihögskolan ska prata om vad som händer med tilliten när vi får allt större etnisk mångfald: Getting used to diversity? Immigration and trust.

Konferensen hålls på Malmö Live och samlar forskare och beslutsfattare i näringsliv och förvaltning, på Sverigenivå och på Europanivå.

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö
Tid: onsdag 19 oktober kl 14 till fredag 21 oktober kl 12:30
Mer information: Andreas Bergh, andreas.bergh@nek.lu.se eller 070-779 07 34

Konferensprogrammet finns här: http://www.ehl.lu.se/media/ehl/snee/conference-programme.pdf
Och här kan forskarnas inskickade texter laddas ner: http://www.ehl.lu.se/forskning/forskningsgrupper/snee/conference-2016/papers

Fakta: SNEE är ett nationellt forskningscentrum som arbetar för att gynna svensk, ekonomisk forskning med inriktning på europeisk integration. Arbetet sker bland annat genom att arrangera seminarier och konferenser, genom att organisera forskningsprojekt som syftar till publikation av forskningsresultat i bokform på internationella förlag, samt genom att i samarbete med motsvarande nätverk inom juridik och statsvetenskap årligen ge ut en antologi med aktuell Europaforskning på svenska, årsboken Europaperspektiv. Nätverket bildades på initiativ från regeringen 1998.

Evelina Lindén, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 80 73, 070-481 91 21, evelina.linden@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns en myt att man inte får diskutera vissa frågor – jag menar att det inte stämmer. Det är okej att ställa frågor och undersöka samband, och jag tycker att konferensen visar att det både pratas och forskas mycket om de svåra frågorna. Inklusive de allra jobbigaste: hur kommer det att gå för arbetslösa invandrare när de är i pensionsåldern och inte har någon intjänad pension?
Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan i Lund