Miljonpris till Norges mest citerade forskare

När Per Brandtzæg på 70-talet började studera slemhinnornas immunsystem var detta inget hett forskningsområde. Men idag vet man att det är viktigt inte bara för luftvägs- och tarmsjukdomar utan också för andra sjukdomar, och Per Brandtzæg har i två årtionden varit Norges mest vetenskapligt citerade forskare. Nu får han Fernströmstiftelsens Nordiska pris på en miljon kronor.

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut dels lokala priser till forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter, dels ett stort nordiskt pris. Årets mottagare av det Nordiska priset, Per Brandtzæg, har inriktat sig på immunsystemets funktion i slemhinnorna, hur immunsystemet bekämpar sjukdomar i luftvägar och tarm, och vad som händer när något går fel i dessa mekanismer.
Prismotiveringen talar speciellt om hans "upptäckt av nya mekanismer för antikroppars passage genom kroppsvävnader, vilket möjliggjort nya sätt att förebygga och behandla infektion och kronisk inflammation". Just detta forskningsfynd gjorde Per Brandtzæg redan 1974, men dess stora effekt inom forskarvärlden kom först senare.

– Immunsystemets funktion i tarmslemhinnan sågs inte som så intressant då, för man visste för lite om vad som pågick i tarmen. Nu vet man mer om tarmens viktiga roll, särskilt om samspelet mellan immunsystemet och de miljarder bakterier som lever där. De senaste årtiondena har därför mina arbeten från 70-talet börjat citeras allt mer av forskare från hela världen, säger han.

Hälften av de mänskliga celler som har med immunförsvaret att göra finns i tarmen. De måste ständigt vara på vakt mot skadliga ämnen som kan komma in via mat och dryck. Men immunförsvaret får inte överreagera – det kan leda till tarmsjukdomar som celiaki, Crohns sjukdom och ulcerös colit. Skador på tarmslemhinnan har också kopplats till hjärt-kärlsjukdomar, MS och typ 1-diabetes.

Som 78-åring är Per Brandtzæg pensionerad från universitetet i Oslo, men han är fortfarande aktiv som forskare vid Rikshospitalet i Oslo. Hans forskningsprojekt täcker ett brett område, och handlar inte bara om tarmens slemhinna utan även om bl.a. allergisk snuva, matallergier,amningens roll vid allergier, nyföddas immunförsvar och slemhinnorna i luftvägarna och svalget. Han har också deltagit i den offentliga debatten om forskningspolitik och forskares roll som sakkunniga i myndighets- och rättssammanhang.

Den nyblivna Fernströmpristagaren har kallats för "Norges mest prisbelönta professor". Han är hedersdoktor vid tre universitet, medlem av flera vetenskapsakademier, kommendör av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden och mottagare av bl.a. Anders Jahres medicinska pris och norska vetenskapsakademins Nansenpris.

Vad han ska göra med miljonpriset vet han inte ännu.

– Men jag kan säga säkert att det inte blir vare sig någon swimmingpool eller någon lyxyacht! Däremot kan jag se vissa hål att fylla inom min pågående forskning. Och så har jag elva barnbarn och två bonusbarnbarn, så där kan en del av pengarna säkert också komma till nytta, säger Per Brandtzæg.

Länk till nedladdningsbar pressbild

Kontakt: Per Brandtzæg nås på tel 0047-23022743, 0047-99264709 och e-post per.brandtzaeg@medisin.uio.no.

Eric K. Fernströms sex lokala priser samt "Nordiska priset" delas ut vid det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag den 5 november i Lund. Journalister som så önskar kommer att kunna träffa pristagarna samma dag.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera