Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd

På uppdrag av dekanerna för de humanistiska och med dem jämförbara fakulteterna i Sverige bifogas ett öppet brev till Vetenskapsrådet som förklarar varför bidragsformen för tidsskriftsstöd till humaniora och samhällsvetenskap måste bevaras.

Gunnel Holm

Kanslichef, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

ÖPPET BREV TILL VETENSKAPSRÅDET: BIDRAGSFORMEN FÖR TIDSKRIFTSSTÖD MÅSTE BEVARAS

Dekaner vid de humanistiska fakulteterna i Sverige ser med oro och bestörtning på det beslut som Vetenskapsrådet ämnar fatta angående indragning av tidskriftsstöd. Detta stöd är av yttersta vikt för publiceringsmöjligheter på de nordiska språken och därmed för såväl spridning som kommunikation med samhällsmedborgare om humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrön. I dagens brus av social medier kan tidskriftens betydelse för just spridning uppfattas som mindre relevant. Dock menar vi att dialogen om människans plats i historia, kultur, samhälle och framtid, liksom betydelsen av det egna språket i de allt skarpare formulerade förväntningarna på internationell publicering, förvaltas väl av de tidskrifter som här hotas av nedläggning. Likaså menar vi att en intellektuellt utmanande och forskningsangelägen debatt bör föras också på de nordiska språken.

Riktigt allvarlig är också den brist på förståelse för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens villkor som Vetenskapsrådets besked indikerar. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarsamhället använder sig inte – som naturvetenskap och medicin – av några få, stora och profitdrivna förlag. En mångfald ideella föreningar och små förlag ger ut tidskrifter med liten eller ingen förtjänst. Att open access-publicering, vars betydelse för hela forskarsamhället är oomtvistad, skulle minska kostnaderna för tidskrifterna är en missuppfattning.

Den ytterst blygsamma besparing som ett indraget tidskriftsstöd skulle medföra står inte på något sätt i paritet med skadeverkningarna för forskarsamhälle och forskningskommunikation. Bidragsformen för tidskriftsstöd måste därför bibehållas.

Margareta Hallberg, dekan, humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Patrik Larsson, dekan, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet

Peter Aronsson, vicerektor, dekan, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet

Bo Hellgren, dekan, filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Catherine Norberg, dekan, filosofiska fakulteten, Luleå universitet

Lynn Åkesson, dekan, humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

Susanne Öhman, dekan, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet

Bengt Novén, dekan, humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, Umeå universitet

Jan Lindegren, dekan, historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet

Björn Melander, dekan, språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

Mikael Stenmark, dekan, teologiska fakulteten, Uppsala universitet

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.