Pressinbjudan: Forskning om åldrande, hälsa och framtiden 22-24 oktober

Report this content

Forskningskonferensen om åldrande och hälsa är tvärvetenskaplig.  Äldres levnadsförhållanden och hälsa belysas utifrån olika perspektiv, bland annat avseende digitalisering, migration, boendesituation, vårdformer samt fysisk och mental hälsa. En övergripande fråga är hur vi på samhällsnivå ska kunna planera för ett ökat antal äldre i framtiden. 

Journalister inbjuds att delta vid Nationella forskarskolan om åldrande och hälsas (SWEAH) forskningskonferens.
Tid och plats: 22-24 oktober 2019, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund
Konferensen är kostn
adsfri (ej öppen för allmänheten).

Delar av programmet  (konferensen hålls på engelska)

Tisdag 

 •  16.00-16.15  Välkomna
 •  16.15-17.00  Etnicitet, ras och migration med professor Sandra Torres, Uppsala universitet
 •  17.00-18.00  Immigrering / Fattigdom / Migration och intervention / Luktsinne och minne (korta föredrag)

Onsdag 

 •  09.15-10.00  Ojämställt åldrande med professor Thomas Scharf, Newcastle University
 •  10.30-11.45  Övervikt och höftfrakturer / Yrkesverksamma / Att anställa äldre / Pension / Digital orättvisa (korta föredrag)
 •  12.00-13.00  Digital forskningsinfrastruktur / Återbesök på akuten / Fysisk och mental hälsa / Diabetes, stroke och demens
 •  14.30-15.30  Livet på vårdhem / Ensamhet / Internet och mental hälsa / Multisjuka på äldreboende (korta föredrag)
 •  16.00-17.00  Hjärt-kärlsjukdomar / Träning och kost / Träning och demens / Ökad livslängd (korta föredrag)

Torsdag 

 •  09.00-10.30  Parrelationer och teknik / Pension och livstillfredsställelse
 •  11.00-12.30  Hembesök i förebyggande syfte / Socioekonomiska faktorer / Tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar 
 •  13.30-14.30  Paneldiskussion: Forskningens framtid

Länk till fullständigt program (pdf) 

Anmälan: Journalister som vill delta vid konferens (kostnadsfri, ej öppen för allmänheten) anmodas anmäla sig till kommunikatör Ylva Nilsson via e-post: ylva.nilsson@med.lu.se 

Frågor inför konferensen: Catharina Melander: catharina.melander@ltu.se  och Charlotte Löfqvist: charlotte.lofqvist@med.lu.se
Frågor under konferensen: Susanne Iwarsson, professor, koordinator SWEAH, Mobil: 0703-173111
Telefon: 046-2221940, E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

I Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) ingår 15 lärosäten samt Region Skåne. Finansieras av Vetenskapsrådet.
 


-----------------
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se

Taggar:

Prenumerera