Pressinbjudan: invigning av nytt ljud- och vibrationslabb

En ny, hyperkänslig utrustning för att mäta ljud och vibrationer finns snart på plats vid Lund Tekniska Högskola. Det är den danske tillverkaren Brüel & Kjær som lånar ut sina produkter med förhoppningen att de ska komma till användning i nya, tvärvetenskapliga, och gärna industrinära, forskningsprojekt.

– För att kunna sköta exempelvis ett vindkraftverk måste man kunna läsa av och tolka de vibrationerna som anläggningen avger. Då kan man exempelvis upptäcka och laga skador i tid. Överlag kan en sådan här utrustning ge en skjuts åt den forskning som går ut på att tolka vibrationer från olika anläggningar. Förhoppningsvis kan den också öppna upp för helt nya användningsområden, säger Göran Sandberg, professor i Byggnadsmekanik och universitetets samordnare för detta projekt.

Utrustningen placeras i akustikhallen i V-huset, John Ericssons väg 1, och invigs fredagen den 20 april kl 11 - 14. Per Persson, näringslivschef i Lund, inviger. Träffen vänder sig till forskare och industri, men även media är välkommen.

KL 11:00 Anders Axelsson och rektor LTH, Göran Tillberg, miljö- och innovationschef på Eon, Colin Nowak, Windsor University i Kanada (som redan har liknande samarbete med Brüel & Kjær) och, Lars Agerlin, VD Bruël & Kjaer, ger på vardera fem minuter sin syn på vad samarbetet kan innebära.
Kl 12:30 Mingel och buffé.
Kl 13: Lundaspexarna tolkar vibrationer

På plats finns utrustning och installationer, bland annat en vinge och en motor från ett vindkraftverk där ljudet och vibrationerna från en vinge och motorn visas. Ljud och vibrationer mäts också och på ett existerande vindkraftverk och presenteras direkt på websidor.

– Anledningen till att vi valde just LTH beror på att här finns bred kompetens inom energiområdet, från vindenergi till olika slag energieffektiviseringsprocesser. Tillsammans hoppas vi kunna utveckla ett skandinaviskt centrum inom området, säger Lars Agerlin, VD och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Brüel & Kjær.

För mer information, kontakta Göran Sandberg, 046-222 81 46, 0708-22 81 46 Goran.Sandberg@construction.lth.se, eller Jens Hansen, Brüel & Kjaer Jens.Hansen@bksv.com +45 406 00 809

 

 

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera