Pressinbjudan inför FN:s klimatpanels möte i Malmö

I oktober samlas FN:s klimatpanel till ett författarmöte i Malmö. Forskarna ska arbeta med en rapport som beskriver vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader. I samband med detta bjuder Lunds universitet in till forskarsamtal med Isabella Lövin, ett climathon om solenergi samt ett seminarium om hälsa mat och med de internationella klimatförfattarna.

Vetenskaplig kunskap om klimatförändringen spänner över många olika forskningsområden. FN:s klimatpanel tar fram en helhetsbild om kunskapsläget som ska ge en grund för att arbeta med lösningar. Klimatutsläppen kommer från alla samhällssektorer, till exempel från transporter, industrin och från jordbruket. Fortsätta utsläpp av växthusgaser, eller små till måttliga utsläppsminskningar, medför en global uppvärmning motsvarar 3-5 grader, snarare än 1,5 grader.

Professor Markku Rummukainen är Sveriges kontaktperson gentemot FN:s klimatpanel IPCC och en av arrangörerna när klimatforskare från hela världen träffas i Malmö.
- Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll för att temperaturen inte ska stiga mer än 1,5 grader. Energiförsörjningen, tillverkningsprocesser, hur vi transporterar oss och varor och konsumtionsmönster behöver snabbt läggas om, gärna som en del av en positiv teknik- och samhällsutveckling, menar Markku Rummukainen.

I samband med IPCC:s författarmöte i Malmö är Lunds universitet medarrangör till tre olika arrangemang som rör klimatförändringen, klimatpolitiken och innovationer som en lösning.

Klimatförändringen – från kunskap till politik
Måndagen den 23 oktober kl 11, på Malmö Live, samtalar forskare från Lunds universitet och Malmö högskola med Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, om vad som krävs för att vi ska nå 1,5 graders målet.

Hälsa, mat och vatten - behovet av innovationer och nya strategier i ett föränderligt klimat

Tisdagen den 24 oktober kl 19, på Malmömässan i Hyllie, arrangeras ett seminarium om hälsa, mat och vatten med forskare från Lunds universitet, Sahlgrenska sjukhuset och några av de internationella forskare som deltar i författarmötet.

Climathon om solenergi
Fredagen den 27 oktober kl 10.30 inleds ett 24-timmars klimatförändrings-hackathon som arrangeras samtidigt i över 230 städer runt om i världen. I Lund fokuserar Climathon på solenergi och arrangeras på Vattenhallen Science Center.

Mer information om dessa klimatarrangemang. (länk till http://www.hallbarhet.lu.se/article/hur-nar-vi-15-gradersmalet )
 

Journalister som är intresserade av att delta är välkomna.
Kontakta: Kommunikationsstrateg Hanna Holm, 070-574 89 97, hanna.holm@cec.lu.se

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Nu firar vi vårt 350-årsjubileum med ett späckat program. Läs mer på lu.se/350

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera