Roland Paulsen får Natur & Kulturs Johan Hansson-pris på 250 000 kr

Sociologen Roland Paulsen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tilldelas årets Johan Hansson-pris för sin bok Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen (Atlas, 2015). Priset delas ut till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten.

Johan Hansson-priset delas ut av stiftelsen Natur & Kultur till en svensk fackbok som under det senaste året väsentligen bidragit till samhällsdebatt, fördjupad reflektion och nya insikter. Juryns motivering lyder: ”Roland Paulsen tilldelas Natur & Kulturs Johan Hansson-pris för Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen, en välskriven och uppfordrande studie som med svart humor skildrar Arbetsförmedlingens verksamhet och samtida föreställningar om arbete, arbetsmoral och lydnad.”

– Detta är en otrolig ära, särskilt med tanke på vilka som tidigare fått priset. Jag står i stor tacksamhetsskuld till de arbetsförmedlare och arbetslösa som ville berätta om sina liv för mig. Detta kommer tveklöst blåsa större liv i frågan om hur vi behandlar arbetslösa. Det finns ett stort behov av att omvärdera arbetets mening och vilka som egentligen när och tär i samhället, säger Roland Paulsen.

– Roland Paulsens bok väcker liv i debatten om en av de stora samtidsfrågorna, arbetslivets förändringar och samhällets svårigheter att hantera dem. Det är en mycket läsvärd bok, både oroande och roande, säger Johan Svedjedal, juryordförande för Johan Hansson-priset.

Pristagaren har utsetts av en oberoende jury med Johan Svedjedal som ordförande. I juryn ingår även Lena Andersson, Kjell Blückert, Emma Stenström, samt förra årets vinnare av Johan Hansson-priset, Dan Josefsson. Prissumman är 250 000 kronor, vilket innebär att det är ett av Sveriges största litterära priser.

Utdelningen av Johan Hansson-priset äger rum under Almedalsveckan onsdagen den 1 juli i Krukmakarens hus i Visby. I samband med prisutdelningen arrangerar Natur & Kultur en debatt kring arbetets ställning och mening i dagens samhälle.

Johan Hansson-priset instiftades 2008 av Natur & Kultur till minne av publicisten Johan Hansson som tillsammans med sin fru Jenny Bergqvist Hansson grundade förlaget Natur & Kultur 1922 och senare även stiftelsen Natur & Kultur.

Roland Paulsen (f. 1981) är doktor i sociologi. 2010 gav han ut boken Arbetssamhället (Gleerups) som ifrågasätter synen på arbete i relation till det minskade behovet av arbete i samband med den tekniska utvecklingen. Han är även författare till Empty Labor (Cambridge University Press) som handlar om dötid på jobbet. Han får Johan Hansson-priset för senaste boken Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen (Atlas).

För mer information, kontakta Helena Eitrem, pr-ansvarig Natur & Kultur, helena.eitrem@nok.se, 0765-46 86 40

Pressbild på Roland Paulsen från bokförlaget Atlas
http://www.bokforlagetatlas.se/forfattare/paulsen-roland/

Tidigare års pristagare

Prenumerera