Så blir hållbarheten en del av varumärket

Report this content

Globala miljö- och hållbarhetsutmaningar påverkar näringslivets spelplan både i världen och hemma. Inom alla delar av företag behöver man förhålla sig till ökade förväntningar på hållbarhetsarbete från medarbetare, kunder och samhälle. Ekonomihögskolan arrangerar tillsammans med Ideon Science Park och Lunds universitets Hållbarhetsforum en dag om det hållbara varumärket.

Som en del av Lunds universitets vetenskapsvecka om hållbarhet är Ekonomihögskolan värd för en förmiddag om relationen mellan varumärke, strategi, innovation och hållbarhet. Ta del av den senaste forskningen, lyssna till forskare från Ekonomihögskolan och experter från IKEA, Volvo Car och Tetra Pak som berättar hur hållbarhetsaspekter genomsyrar affärsmodell och kommunikation. Fokus ligger på utmaningar och lösningar vad gäller det hållbara varumärket, strategi och innovation.

Dessutom berättar Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare, om regeringens arbete med att lyfta näringslivets hållbarhetsarbete. Media välkomnas till ett lösningsfokuserat samtal i talkshowformat!

Medverkar gör:
Annika Helker Lundström, regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet. Hon har uppdraget att inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljö- och hållbarhetsarbete.
Catarina Englund, sustainability Innovation Manager, IKEA Group. Hennes uppdrag är att bygga nya affärslösningar för IKEA med innovation och hållbarhet som utgångspunkt och hon är ansvarig för att driva globala initiativ som täcker hela värdekedjan.
Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Nordics. Han är ansvarig för implementeringen av Tetra Paks miljöstrategi i Norden och Baltikum, vilken fokuserar på att lansera allt mer hållbara produkter, minska miljöpåverkan i hela värdekedjan och öka återvinningen. Erik har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och har i år även påbörjat en deltidstjänst som doktorand på företagsekonomiska institutionen. Hans forskning inriktar sig på hur företag kan skapa värde från sitt miljöarbete i säljprocessen för B2B-företag.
Anders Lindbom, Director Strategy & Innovation, Vehicle Software and Electronics, Volvo Car Group. Han är chef för tidig utveckling och innovation inom enheten där programvara och elektronik för Volvos bilar utvecklas. Detta område täcker aktiva säkerhetssystem, uppkopplade funktioner, infotainment, användargränssnitt och styrning av bilens alla elektriska funktioner. 
Susanne Arvidsson, docent vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund. Hon forskar om företagens kommunikation till olika intressenter främst ur ett aktiemarknadsperspektiv, business ethics, CSR, hållbarhets- och integrerad rapportering samt bestyrkande av hållbarhetsredovisning. 
Johan Anselmsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, forskar om hållbart varumärke och employer branding. 
Johan Jansson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, forskar på grön konsumtion, CSR på småföretag, cirkulär ekonomi samt vikten av normer och attityder i utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle.
Arne Hansson, Open Innovation Navigator, Ideon Open – driver innovationsprocesser och entreprenöriella arbetsmetoder i större bolag som Perstorp, Stora Enso, Bona, Sandvik med flera. Han har gedigen erfarenhet från ledarroller i internationella bolag som Trelleborg, Mars Inc, Ericsson och Sony Ericsson, samt som entreprenör i egna bolag.

Samtalet modereras av Cecilia Nebel, Nebel Media, nyligen utsedd till en av årets nyföretagare i Lund. Arrangörer är Lunds universitets Hållbarhetsforum, Ekonomihögskolan och Ideon Science Park.

Tid: kl 09:00–12:00, tisdag den 16 maj
Plats: Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Evelina Lindén, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 80 73, 070-481 91 21, evelina.linden@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Hållbarhet är långsiktighet. En resa, snarare än ett mål. Du kan hela tiden ta steg på vägen – men blir aldrig färdig. Det handlar om en ständig förbättring.
Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak och nybliven doktorand på Ekonomihögskolan.