Så når vi energieffektivitet i byggnader

Hur stödjer vi utvecklingen av mer energieffektiva byggnader? Vilka styrmedel har effektivt stöttat utvecklingen av ny energieffektiv teknik för byggnader? Genom ett antal utvärderingar av styrmedelsinsatser tar vi oss närmare svaret på frågan, menar Bernadett Kiss vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, i en ny avhandling.

Över 30 års erfarenhet visar att energieffektivitet är det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att reducera vår miljö- och klimatpåverkan. En stor potential av denna energieffektivisering har påvisats i byggsektorn som står för mer än en tredjedel av energianvändningen globalt. Trots att det finns energieffektiva lösningar på marknaden tillämpas dessa lösningar emellertid enbart i begränsad omfattning. För att höja energieffektiviteten i byggnader krävs ofta ett statligt ingripande i form av byggregler, bidrag och informationsinsatser. I en ny avhandling ger Bernadett Kiss en inblick i hur olika styrmedel kommit att stödja energieffektivitet i byggnadssektorn och utveckling av ny energieffektiv teknik. 

Styrmedel för energieffektivisering har tillämpats i flertalet länder sedan 1970-talet men antalet utvärderingar av dessa insatser är få. Följaktligen saknar vi kunskap och erfarenhet som kan härledas från utförandet av olika policyinstrument. Bernadett Kiss menar därför att hennes avhandling bidrar till att fylla en viktig kunskapslucka som kan leda till mer effektiva styrmedelsinsatser framöver. Bernadett har i sitt arbete studerat hur olika policyinstrument främjat utveckling och spridning av energieffektiva tekniker såsom fönster, isolering och värmepumpar i Sverige, Tyskland, England och Schweiz. 

Resultat av arbetet visar på att det behövs en kombination av styrmedel för att på ett framgångsrikt sätt främja energieffektivisering av byggnader. Resultat visar att byggnadsregler, certifiering av ny teknik och frivilliga normer, såsom normer för passivhus, är viktiga komponenter i dessa insatser för att främja utbredningen av energieffektiva byggnadsteknologier. Avhandlingen visar även på den stora vikten av långsiktiga satsningar, samverkan mellan aktörer samt flexibilitet i valet av styrmedelsinsatser. Med rätt insatser utvecklas ny teknik, marknader växer och kostnader reduceras. 

Avhandlingen “Building Energy Efficiency - Policy, learning and technology change” läggs fram den 14 juni kl. 13.15 vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, Tegnérsplatsen 4. 

För mer information kontakta: Bernadett Kiss via mail: bernadett.kiss@iiiee.lu.se eller via telefonnummer: 046 222 02 27 eller 0736 43 48 84

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar