Tankesmedjan Humtank får nya verksamhetsledare

Report this content

Leif Runefelt och Lovisa Brännstedt har utsetts till nya verksamhetsledare för Humtank. Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora och är ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid femton svenska universitet och högskolor. Tankesmedjan fyller en viktig funktion som en samlad röst för humanioras betydelse i samhället och inom akademin.

 – Vi tycker att det känns mycket roligt att få jobba med de angelägna frågor som tankesmedjan driver, säger Lovisa Brännstedt och Leif Runefelt som är nya verksamhetsledare för Humtank.

Humtank arbetar på bred front, bland annat arrangerar den seminarier och panelsamtal på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan i Visby. Humtank tar också ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporter, debattartiklar i media och reflektioner och utspel på sin blogg humtank.se. Vidare bevakar Humtank via sina Facebook– och Twitterkonton omvärlden utifrån ett humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

– Genom att så många universitet och högskolor står bakom satsningen på Humtank kan vi bidra med en stark röst i samhällsdebatten och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft, säger de nya verksamhetsledarna.

Vilka profilfrågor arbetar Humtank med just nu?
– Under året som gått har vi fokuserat på humaniora i skolan och håller på att färdigställa en rapport om det. Därefter kommer vi att arbeta med frågan om en långsiktig strategi för humaniora vid de svenska lärosätena.

Så här i tider då de flesta arrangemang ställs in vill de nya verksamhetsledare slå ett slag för Humtanks blogg (humtank.se) som regelbundet uppdateras med inlägg som belyser aktuella frågor från en humanistisk synvinkel.

– Just nu är vi extra glada för de engagerade humaniorastudenter som i vår kommer att skriva gästinlägg på bloggen utifrån ett studentperspektiv säger Lovisa Brännstedt och Leif Runefelt.

 

Kontaktpersoner:

Lovisa Brännstedt, lovisa.brannstedt@klass.lu.se, mobil: 0707-530511
Leif Runefelt, leif.runefelt@sh.se: 070-217 30 33

Mer information om Humtank:

Humtanks webbplats: http://humtank.se/

Humtanks blogg: http://humtank.se/blogg/

Gisela Lindberg
Kommunikationsansvarig Humanistiska och teologiska fakulteterna
Lunds universitet
046-222 72 33, gisela.lindberg@kansliht.lu.se

Prenumerera

Media

Media